Tag: Erzurum

Erzurum'un Saltuklulardan Kalma İlk Mescidi

Erzurum'un Saltuklulardan Kalma İlk Mescidi

İç Kale içerisinde kalenin güney sur duvarlarına bitişik yerde bulunan mescit, 1132-1134 yılları arasında Saltuklu hükümdarı Abdul Muzafferuddin Gazi

15 Eylül 2017 10:50
Banisinin Vali Olduğu İbrahim Paşa Cami

Banisinin Vali Olduğu İbrahim Paşa Cami

İbrahim Paşa Mahallesi'nde Yeni Kapı Caddesi'nde ve Hükümet Binası'nın güneyinde bulunan İbrahim Paşa Camisi'ni giriş kapısı üzerindeki talik yazılı o

29 Eylül 2017 10:29
Kale Cami

Kale Cami

Kale Camisi'nin kitabesi günümüze gelememiştir. Bu cami kale muhafızları için XII. yüzyılda Saltukoğlu İnanç Biygu Alp Tuğrul tarafından yaptırılmıştı

16 Ocak 2017 01:48
Akpınar Çeşmesi

Akpınar Çeşmesi

Çeşme alınlığında 0.84mX0.46 m ölçülerinde, mermer üzerine yazılan kitabe Sülüs hatlıdır. 7 satırdan oluşan kitabenin son satırında rakamla tarih beli

20 Ocak 2017 12:07
Cennet Çeşmesi

Cennet Çeşmesi

Tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak Erzurum'un en eski çeşmelerinden biridir. Yerli, yabancı seyyahların bahsettiği çeşmeyi Evliya Çelebi...

20 Ocak 2017 12:02
Dabakhane Çeşmesi

Dabakhane Çeşmesi

Tebriz Kapı semtinde bulunmaktadır. XVIII. Yüzyıldan kalmış olmalıdır. 1962 ve 1975 yıllarında Erzurum Belediyesi tarafından onarılmıştır.

20 Ocak 2017 11:57
Çukur Çeşme

Çukur Çeşme

Hacı Ömer Sokak'ta bulunuyor. XX.Yüzyılda yapılmıştır.

20 Ocak 2017 12:07
Dörtgüllü Çeşme

Dörtgüllü Çeşme

Murat Paşa Mahallesi, Saray Bosna Caddesi üzerindedir. Dörtgüllü Çeşme Erzurum'da bilindiği kadarıyla tek değildi. Hafız Paşa Çeşmesi olarak da biline

20 Ocak 2017 11:37
Kırk Çeşme

Kırk Çeşme

XVI. Yüzyılda, Rüstem Paşa Hanı'nı inşa ettiren Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde kitabe yoktur.

20 Ocak 2017 11:23
Şabahane Çeşmesi

Şabahane Çeşmesi

ş mağazalar Caddesinin başında, Şafiiler Camii'nin altında yer almaktadır. Soldan üçüncü çeşmenin üzerindeki kitabeye göre; H. 964 /M. 1556 tarihinde

20 Ocak 2017 11:17
Yazıcızade Çeşmesi

Yazıcızade Çeşmesi

Tâlik hatla yedi asırlık kitabede H.1163 / M.1750 tarihi geçmekte olup, İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

20 Ocak 2017 11:08
Ayaz Paşa Çeşmesi

Ayaz Paşa Çeşmesi

XX. Yüzyılda Erzurum Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Ayaz Paşa Camii'ne ait çeşmelerinin H.1194/M.1780 yılında Erzurum Valilerinden ...

20 Ocak 2017 10:54
Bakırcı Camii Çeşmesi

Bakırcı Camii Çeşmesi

1992 yılında Erzurum Çevre Koruma Vakfı tarafından onarılan çeşmenin, Bakırcı Camii ile birlikte inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

20 Ocak 2017 10:51