Akpınar Çeşmesi

Akpınar Çeşmesi

Çeşme alınlığında 0.84mX0.46 m ölçülerinde, mermer üzerine yazılan kitabe Sülüs hatlıdır. 7 satırdan oluşan kitabenin son satırında rakamla tarih beli

20 Ocak 2017 12:07
Cennet Çeşmesi

Cennet Çeşmesi

Tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak Erzurum'un en eski çeşmelerinden biridir. Yerli, yabancı seyyahların bahsettiği çeşmeyi Evliya Çelebi...

20 Ocak 2017 12:02
Dabakhane Çeşmesi

Dabakhane Çeşmesi

Tebriz Kapı semtinde bulunmaktadır. XVIII. Yüzyıldan kalmış olmalıdır. 1962 ve 1975 yıllarında Erzurum Belediyesi tarafından onarılmıştır.

20 Ocak 2017 11:57
Çukur Çeşme

Çukur Çeşme

Hacı Ömer Sokak'ta bulunuyor. XX.Yüzyılda yapılmıştır.

20 Ocak 2017 12:07
Dörtgüllü Çeşme

Dörtgüllü Çeşme

Murat Paşa Mahallesi, Saray Bosna Caddesi üzerindedir. Dörtgüllü Çeşme Erzurum'da bilindiği kadarıyla tek değildi. Hafız Paşa Çeşmesi olarak da biline

20 Ocak 2017 11:37
Kırk Çeşme

Kırk Çeşme

XVI. Yüzyılda, Rüstem Paşa Hanı'nı inşa ettiren Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde kitabe yoktur.

20 Ocak 2017 11:23
Şabahane Çeşmesi

Şabahane Çeşmesi

ş mağazalar Caddesinin başında, Şafiiler Camii'nin altında yer almaktadır. Soldan üçüncü çeşmenin üzerindeki kitabeye göre; H. 964 /M. 1556 tarihinde

20 Ocak 2017 11:17
Yazıcızade Çeşmesi

Yazıcızade Çeşmesi

Tâlik hatla yedi asırlık kitabede H.1163 / M.1750 tarihi geçmekte olup, İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

20 Ocak 2017 11:08