Dadaş İngilizce'si

Dadaş İngilizce'si

Hoş Bunu Ben Yumurtlamadım

Hoş Bunu Ben Yumurtlamadım

Ola Burda Müslüman Yok

Ola Burda Müslüman Yok

Anam Öldi

Anam Öldi

Karnın Ağırır

Karnın Ağırır

Subayın Karısı

Subayın Karısı

Sefiye Kapat Kapat

Sefiye Kapat Kapat

Külli Müsliman

Külli Müsliman

Net 50 Kg

Net 50 Kg

Altıma İşirem

Altıma İşirem

Cırbıt Görirem

Cırbıt Görirem

Benim Damım

Benim Damım

Heç Keman Çaliram

Heç Keman Çaliram

Erzurum Erzurum Olalı

Erzurum Erzurum Olalı

Yukarı Mumcunun Gızi

Yukarı Mumcunun Gızi