18 Haziran 2019 Salı 15:38
25° Parçalı Bulutlu (HAFİF ESİNTİ)
"Topun Gaha", "Vuruci vura" Erzurum Halk Dilinde BeddualarErzurum Halk Edebiyatı

"Topun Gaha", "Vuruci Vura" Erzurum Halk Dilinde Beddualar

8 Haziran 2019 15:48

Erzurum'da, Dua ve Gargışlar!

Dua ve gargış - beddua Erzurum halkı arasında günlük hayatın bir parçasıdır.

Halkın kinini, nefretini, sevgisini ve pek çok dileğini yansıtan yüzlerce dua veya beddua vardır.

* Ağzın tat görmesin.
* Ağzın imansız gapana.
* Ağzın kilitlene.
* Allah belânı versin.
* Allah birin iki etmesin.
* Allah’tan bulasan (bulasın).
* Allah canın ala.
* Allah cezan vere.
* Allah’ın hışmına uğriyasan (uğruyasın).
* Anasız babasız galasan (kalasın).
* Anan baban gorbagor ola.
* Ayağın daşli gözün yaşli ola.

* Baba
* Baba boğazan çıha.
* Baba çıha.
* Baba duta (tuta).
* Babalan
* Baban öle.
* Babanın köki.
* Babanın peki.
* Baba yiyesen.
* Baba vura.
* Bahtın bağlana.
* Başan gara gele.
* Başın bata.
* Bemirat galasan.
* Bemirat olasan.
* Bemirat tahtasına uzanasan.
* Bene möhtaç olasan.
* Boğazan şiş gire.
* Boyun batsın.
* Boyun devrüle.
* Budanasan
* Bunculah galasan.

* Canı cehenneme.
* Canın çıha.
* Cehennemin kütigi.
* Cehennem zebanisi.
* Cennet yüzi görmeyesen.
* Çalına çırpılasan.
* Çaresiz gaiasan (kalasın).
* Çarmıha gelesen.
* Çehren töküle (döküle).
* Çenen düşe.
* Çenen kitlene.
* Darda galasan(kalasın).
* Davun
* Davun boğazan çıha.
* Davun tuta.
* Davun dutacah.
* Davunnan
* Davunni
* Davun un köki.
* Davunun peşi.
* Davun vuracah.
* Davun yiyesen.
* Dilim dilim dilmesen.
* Dilin alına.

* El açıp dilenesin.
* Elin kolun kırıla.
* Ellerin kırıla.
* Ellerin yanına uzana.
* Ellimin köri.
* Er bula yer bulamayasan.
* Erin öle.
* Eteğen oğlan sidiği değmeye.
* Evinde ölmeyesen.
* Evlâtların heyrini görmiyesen.
* Evsiz barhsız galasan (kalasın).

* Gan gusasan.
* Gazaba uğriyasan(uğrayasırı).
* Geberecek.
* Geberesen.
* Gidişin ola gelişin olmiya (olmaya).
* Gorbagor olasan.
* Görüp göreceğin bu ola.
* Gözen dizen dura.
* Gözlerin avucan gele.
* Gözlerin toprah doyura.
* Hazan yaprağı gibi sararasan.

* Hışıma gelesen.
* Heram (haram) it gan ola.
* İmansız geberesen.
* İnim inim inleyesen.
* İyi günün bu ola.
* Kapın kapana.
* Kor (kör) olacak.
* Kor olasan.
* Kurda kuşa yem olasan.
* Lal olasan.
* Lanet suratına.
* Lime lime doğranasan.

* Murad alamiyasan.
* Muradın gözünde gala (kala).
* Muratsız galasan (kalasın).
* Mürüvvetsiz203 galasan(kalasın).
* Naçar galasan.
* Namerde muhtaç olasan.
* Nana204 muhtaç olasan.
* Narlı cehenneme giresen.
* Nursuz galasan (kalasın).
* Ocağan ateş düşe.

* Ocağın bata.
* Ocağın söne.
* Olmaz olaydın.
* Ohlanasan (oklara hedef olasın).
* Oh olsun.
* Oyum oyum oyulasan.
* Ölecek.
* Ölesen.
* Ölün çıha.

* Parçalanasan.
* Parça tike olasan.
* Patlıyasan.
* Rağbetsiz olasan.
* Rahat yüzi görmiyesen.
* Rezil olasan.
* Sebebin gözi kör ola.
* Sebebin ocağı söne.
* Sebep olan sebepsiz gala (kala).
* Sebepsiz galasan (kalasın).
* Seni ne diyim olasan.
* Seni yere giresen.
* Sufatın arhan döne.
* Sürüm sürüm sürünesen.
* Sürünesen.

* Şerre uğriyasan.
* Şevkin söne.
* Şişesen.
* Taş kesilesen.
* Teneşire uzanasan.
* Tepe guyli durasan.
* Tepe takla gidesen.
* Tesellisiz galasan (kalasın).
* Torpah ahlan (aklına).
* Torpah başan.
* Topun devrüle.
* Topun gaha(kalka).
* Umduğan nail olmiyasan.
* Ummiyasan.
* Uyuz olasan.

* Vış oğul adın gaha (kalka).
* Vurulacah.
* Vurulasan.
* Vuruci vura.
* Vurucin dalından vura.
* Vurgunun vura.
* Yanıp gavrulasan (kavrulasın).
* Yanıgara.
* Yanıgara vuracak.
* Yarı yolda galasan (kalasın).
* Yere girecek.
* Yerin dibi.
* Yerin dibine girecek.
* Yerin dibine giresen.
* Yetmiyecek.
* Yetmiyesen.
* Yüzün töküle (döküle).

* Zehir zıkkım ola.
* Zehir zıkkım yiyesen.
* Zıkkımın köki.
* Zıkkım ola.

Sizden Gelenler

*Dalından vurulasın.
*Allah pehliye.
*Tahtaya çıhasın.

Kaynak: Dr. Lütfi Sezen, Erzurum Folkloru 3. Baskı | 530

"Canım Çıhsın", "Başıma Kara Gelsin" Erzurum Yeminleri
"Eller Sana Yerinsin" Erzurum Halk Dilinde Dualar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.