İpek Yolu Üzerinde Stratejik Öneme Sahip Erzurum'a İlk Trenin Girişi