Sanatlı bir Eser Sanatkarı icabeder

San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder

Sanatlı bir Eser Sanatkarı icabeder


"Nasıl ki, madrup, elbette dâribe delâlet eder (ortada fiil varsa, fail de vardır).

San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder (sanat varsa mutlaka bu sanatın sanatkarı vardır, sanatkar olmaksızın sanatın olması mümkün değildir).

Veled, vâlidi iktiza eder (ortada bir çocuk varsa, baba ve anne olmaksızın çocuk olamaz).

Tahtiyet, fevkiyeti istilzam eder, ve hâkezâ (bir şey alta ise; mutlaka onun bir üstü vardır. Zira alt kavramını ortaya çıkartan ve meydana getiren şey onun üstüdür. Alt, üst ile vardır)..."

Yorum Yazın