Erzurum'da Marav Han'ın Kızı Ane Hatun Türbesi!

Murat Paşa Camisi'nin batısındaki hazirede bulunan, Erzurum'da baldaken düzenlemeli ikinci türbedir.

Erzurum'da Marav Han'ın Kızı Ane Hatun Türbesi!


Ane Hatun Türbesi


Murat Paşa Camisi'nin batısındaki hazirede bulunan, Erzurum'da baldaken düzenlemeli ikinci türbedir.

Erzurum Ane Hatun Türbesi

Türbenin kuzey tarafında, payenin sol üst köşesinde, mermer üzerine yazılmış kitabede; "1059 (1649); Marav Han'ın kızı Ane Hatun için yaptırılmıştır." yazılıdır. Türbe kesme taştan, dört yana açık kemerler üze­rine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Dıştan basık pira­midal çatının kaplamaları tahrip olmuştur.

Erzurum Ane Hatun Türbesi


Ane Hatun Türbe kitabesinde:

"Ah kim bu kızı Morav Hanın

Gitti bir nadide i hüsn idi şeha cennete arz ı Cemal ettikte

Reşkedüp hıdmetin itti hüra zumi der tarihi tiz öldü

Nazenim Ane Hanım sene H. 1059 - M. 1649"

yazısı mevcuttur.

Erzurum Ane Hatun Türbesi

Yorum Yazın