Erzurum'da Çekilen Bu Fotoğrafta Atatürk'ün Yanındaki 4 Kişiyi Merak Ediyor Musunuz?

Erzurum kongresi Vali Münir Akkay, Refik Saydam, İbrahim Süreyya Yiğit, Mazhar Müfit Kansu fotoğrafı

Erzurum'da Çekilen Bu Fotoğrafta Atatürk'ün Yanındaki 4 Kişiyi Merak Ediyor Musunuz?


Erzurum Kongresinde Çekilen Fotoğrafta Kimler Var


3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal ile fotoğrafta yer alan diğer 4 kişi kim, görevleri ne?

Erzurum Kongresi çalışmaları sırasında çekilen bu fotoğrafta yer alan 4 kişi hem o dönem önemli görevleri ifa eden hem de cumhuriyetten sonra da önemli görevler yapan kişiler.

Atatürk ve Erzurum


Vali Münir Akkaya

Erzurum Kongresi'nde büyük emekleri olan dönemin Erzurum Valisi

Nisan 1918'de Erzurum Valiliğine atanan Münir Bey'in Mondros Mütarekesi sonrası önemli hizmetleri oldu. Münir Bey, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ile işbirliği içerisinde çalışarak Milli Mücadele açısından dönüm noktası olan Erzurum Kongresi'nin açılmasına destek verdi. Münir Bey Haziran 1919'da Milli Mücadele taraftarı olduğu için görevden alındı. Cumhuriyet sonrası tekrar Erzurum Valiliği görevine atanmıştır.


Dr.Bnb.Refik Saydam

Başbakanlık yapmış Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanı

Askeri Tıbbiye mezunu Refik Saydam 9. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Reis Muavinliğine atanmış ve Atatürk ile birlikte Samsun'a çıkmıştır. Bu sebeple Atatürk ile birlikte Samsun'a çıkanlar arasında devlet hizmetinde en yüksek makama gelecek olan, başbakanlık yapacak olan Dr. Refik Saydam'dır. 9. Ordu Müfettişlik karargâhının lağvedilmesi üzerine Erzurum Askeri Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Şefliğine atanmış, fakat Atatürk'ten ayrılmayarak ordudan istifa etmiş, Atatürk ile birlikte Erzurum ve Sivas Kongreleri çalışmalarına katılarak Ankara'ya gelmiştir. Türkiye'nin ilk sağlık bakanı olan Refik Saydam, Celal Bayar hükümetinde 2,5 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, 25 Ocak 1940'ta ise hükümeti kurarak Başbakanlık yapmıştır.


İbrahim Süreyya Yiğit

Trablusgarp Savaşı gönüllü neferi, Erzurum ve Sivas Kongresi delegesi

Gönüllü bir nefer olarak katıldığı Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde savaştığı günlerden itibaren onun yakın dostu olmuş yönetici ve siyaset adamıdır. İzmir mutasarrıfı iken, bu sıralarda Mustafa Kemal ile Şişli'deki evinde sürekli görüşüyordu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra Damat Ferid Hükümetince görevinden uzaklaştırılınca (1919);, karadan Amasya'ya gitti ve Amasya Protokolü'nü imzalayanlar arasına katıldı. Erzurum ve Sivas Kongrelerine delege olarak katıldıktan sonra TBMM'ye, Meclisi Mebusan üyeliğinden gelen Saruhan milletvekili olarak girdi. Sakarya savaşından sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesini öngören 153 sayılı kanun teklifini hazırlayanların ve sonuna kadar savunanların başında yer aldı.


Mazhar Müfit Kansu

"Yaz Müfit, zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır"

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri arasında yer alan Kansu, Bitlis Valisi görevinde iken Heyeti Temsiliye üyeliğine seçildi. Heyet adına Vahdeddin ile görüşerek ona Anadolu'ya geçmesini teklif etti. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet yıllarından olan Kansu'nun "Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber" adıyla anılarını topladığı eseri yer almaktadır.

Yorum Yazın