Efsane 'Hızır Her Gün Bu Camide Namaz Kılıyor'

1573 yılında, Murat Paşa tarafından Erzu­rum'da beylerbeyi olarak bulunduğu dönemde yaptırılan caminin birde efsanesi mevcuttur.

Efsane 'Hızır Her Gün Bu Camide Namaz Kılıyor'

Murat Paşa Mahallesi'nde bulu­nan Murat Paşa Camisi Sultan II. Selim za­manında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Erzurum Beylerbeyi iken, 1573 yılında yaptırmıştır

Caminin önündeki son cemaat yeri birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanan altı sütunun taşıdığı beş kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki 1573 tarihli Arapça bir kitabede;

"Bu mescid-i şerifi ve cami-i mürifi uluların kahramanı; Arap, Acem ve Rum'un Hakanı Süleyman Han oğlu Sultan Selim' in Allah hilafetini kıyamet gününe kadar daim etsin. Saltanat günlerinde büyük emir Murad Paşa Allah istediğini kolay kılsın. Allah bunu kendisinden hüsnü kabul buyursun. 981 senesinde yapıldı"

yazılıdır.

Murat Paşa Camide Hızır Efsanesi

Erzurum Murat Paşa Cami ve Hızır

1573 yılında, Murat Paşa tarafından Erzu­rum'da beylerbeyi olarak bulunduğu dönemde yaptırılan caminin birde efsanesi mevcuttur.

Murat Paşa Camiinin inşaatı esnasında, Murat Paşa önceki camiyi yaptıran kişiyi rüyasında görür ve ve onunda, sevabım devam ettirmek amacıyla eski caminin minaresini yeni camide kullanacağına söz verir. Ancak verdiği sözü unutur. Bir gün Murat Paşa'nın karşısına bir adam dikilir;

- "Ahmet'e verdiğin sözü tut" der.

Paşa karşısındakinin Hızır olduğunu anlayarak,

- "Peki benim bu işten ne kazancım olacak" diye sorduğunda, Hızır Aleyhiselam;

- "Camin yıkılıncaya kadar beş vakit namazdan birini caminde kı­lacağım" diye söz verir.

Bu efsaneye göre 5 vakit namazım bu ca­mide kılan kişinin vakitlerden birinde Hızır Aleyhiselam ile karşılaşacağına inanılır.

Kaynak: Yakutiye Belediyesi

Yorum Yazın