Erzurum'da Kaybolmaya Yüz Tutmuş Siret Okumaları Geleneği

Eskiden Kıraathanelerde, Köy Odalarında, Evlerde, İşyerlerinde Gerçekleştirilen Ve Günümüzde Maalesef Kaybolmaya Yüz Tutan Siret Okumaları

Erzurum'da Kaybolmaya Yüz Tutmuş Siret Okumaları Geleneği

Eskiden Kıraathanelerde, Köy Odalarında, Evlerde, İşyerlerinde Gerçekleştirilen Ve Günümüzde Maalesef Kaybolmaya Yüz Tutan Siret Okumaları

Fotoğraf: Hasankale, Hacı Rüştü'nün kahvesinde bir Siret okuması

Siret, kelime anlamı ile bir kahraman ya da kavmin efsanesi demektir. Diğer bir anlamı ise bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı, ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi demektir.

Hz. Muhammed'in hal tercümesi. Erzurum'da eskilerden beridir Hz. Muhammed'in örnek hayatı siret adı verilen kitaplardan okunurdu. İnsanlar köy yerlerinde bulunan ahır odalarında ya da köy kahvelerinde buluşup Yüce Peygamberin örnek hayatını okuyup kendi aralarında fikir alışverişinde bulunurlardı.

Sıradan sosyal hayat içerisinde Sevgili Peygamberimiz'in hayatını anlatan kıymetli eserler okunurdu. Bu eserler büyük bir vecdle, hattâ makamlı bir şekilde Peygamberimiz'in sîreti okunur, O'nun hayatının safhalarına göre güçlü bir feyz ve heyecan dinleyenleri sarardı. Gözyaşları ve huzur içerisinde dinlenirdi.

Allah'ı, Rasûlullâh'ı ve mâneviyatı seven her Müslüman bu tür sîret toplantılarına Allah rızâsı için katılır, feyz alırdı. Siret okumalarına toplumun her kesiminden katılımlar olurdu.

Hz. Muhammed Mustafa -sallallâhu aleyhi vessellem- 'in örnek hayatının mihvere alınması ve böyle güzel bir âdet ile mükemmel, insanlığa hizmete âmâde, ihlâslı fertlerin yetişmesi tarihin kaydettiği pek mühim sosyo-kültürel bir vâkıadır.

Yorum Yazın