2019 Mübarek Üç Aylar Takvimi

Üç Ayların Başlangıç Ayı Olan Recep Ayı 7 Mart 2019'da İdrak Edilecek Olan Regaib Kandilinin Ardından 8 Mart İle Başlıyor

2019 Mübarek Üç Aylar Takvimi

Üç Ayların Başlangıç Ayı Olan Recep Ayı 7 Mart 2019'da İdrak Edilecek Olan Regaib Kandilinin Ardından 8 Mart İle Başlıyor

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) 8 Mart 2019'da başlayacak.

Regaib Kandili 07 Mart 2019 Perşembe

Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 Cuma

Miraç Kandili 02 Nisan 2019 Salı

Şaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 Cumartesi

Berat Kandili 19 Nisan 2019 Cuma

Ramazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi

Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma

Arefe günü 3 Haziran 2019 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe

Üç Aylarla İlgili Bazı Hadisler

- Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemi]

- Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemi]

- Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

- Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevab verilir. [Miftah-ül-cennet] (Başında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası, ortadaki günlere yakın olan günler, sonu da, ayın son günleri demektir.)

- Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya'la]

- Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. [İ. Asakir]

- Allahü teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların af oldu" der. Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı Receb'de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. [Taberani]

- Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabbi, onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]

- Hz. Peygamber (s.a.s.) üç aylar hakkında şöyle buyurmuştur: "Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358);

- Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Kim, inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affedilir." (Buhârî, İman, 28; Savm, 6; Müslim, Sıyam, 203; Tirmizî, Savm, 1);

- Hz. Peygamber'den gelen bazı rivayetlerde, sevgili Peygamberimizin şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiği belirtilmektedir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah Teâlâ buyurur ki: 'Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.' Bu hâl, sabaha kadar devam eder." (İbn Mâce, İkâme, 191); İşte bundan dolayı, bu geceyi ibadetle geçirmek, büyük bir sevaba vesile olmaktadır. Ayrıca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid'i Aksa'dan, Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin (Bkz., Bakara, 185);; Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır. (Geniş bilgi için bkz., DİA, V, 475-476);

Yorum Yazın