Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünü 11 Mi 12 Mi?

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) illeri arasında Erzurum'u ilk sıraya taşıyan coğrafi işaretli ürünler.

Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünü 11 Mi 12 Mi?

Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünleri!


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) illeri arasında Erzurum en çok coğrafi işaretli ürünle ilk sırada yer alıyor. Yaptığımız araştırmada Erzurum'un 12 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu görüyoruz.


Lakin bir kısım kaynakların, İspir Kaymağı'nı Erzurum'un coğrafi işaretli ürünleri listesine dahil etmediklerini görüyoruz. Burada akıllara, 'Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünü 11 Mi 12 Mi?' sorusu geliyor. Peki bu ürünler neler? Coğrafi işaret nasıl alınır? İşte bu soruların cevabı...

Erzurum Ticaret Borsası 4 coğrafi işaret tescili ile bölgede en fazla coğrafi işaret tescili yaptırmış olan kurum durumunda. Ayrıca Erzurum'da, coğrafi işaret tescili yaptırmış diğer kurumlar ise Doğu Anadolu Tarımsal Arıştırma Enstitüsü, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odas ve Aziziye Belediyesi olarak sıralanıyor.

Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünleri

Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünleri

1 - Civil Peynir
2 - Ehram / İhram
3 - Hınıs Fasulyesi
4 - İspir Kuru Fasulyesi
5 - Kadayıf Dolması
6 - Karnavas Dut Pekmezi
7 - Küflü Civil Peynir (Göğermiş Peynir)
8 - Oltu Cağ Kebabı
9 - Oltu Taşı
10 - İspir Kaymağı
11 - Su Böreği
12 - Narman Şeker Fasulyesi


Kimler coğrafi işaret başvurusu yapabilir?

555 sayılı, coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusunda bulunabilecekler:
a) Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler,
b) Tüketici dernekleri,
c) Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlarıdır.

Enstitü gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması için başvurunun konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder. Bu durumda ilgili kurum veya kuruluşa ödenecek inceleme ücreti ve Enstitü`nün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücret başvuru sahibi tarafından Enstitü`ye ödenir.

Enstitü tarafından kanun hükmünde kararnameye uygunluk açısından denetimden geçirilen başvurular, Enstitü tarafından resmi gazete ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır.

Yayında, başvuru sahibinin kimliği, ürünün adı, menşe adı veya mahreç işaretine ilişkin bilgiler, tescilli işaretin kullanım koşulları ve yönetmelikte öngörülen diğer hususlar açıklanır.

Yayınlanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir. Bu kayıt geçici niteliktedir. Sicil kaydı kanun hükmünde kararnamenin madde hükümlerinin gerçekleşmesi halinde kesinleşir.

Başvurunun resmi gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes kanun hükmünde kararnamenin başvuru şartlarını ilgili maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir.

İtiraz İnceleme

Coğrafi İşaret başvurusunun ilanı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, ilgili herkes, tescil talebinin 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3,5,7 ve 8 inci maddelerine göre geçersizliğine ilişkin olarak Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın incelenebilmesi için ücret tebliğinde belirtilen itiraz inceleme ücretinin itiraz sahibince ödenmesi gerekir. Enstitü itirazı alır. Başvuru sahibinin de görüşüne başvurarak başvurunun ve itirazın konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesi gerektiğinde, durumu itiraz sahibine bildirir ve üç aylık süre içerisinde inceleme ücretinin ve Tebliğde belirtilen Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretin ödenmesi istenir.

Kamu kuruluşlarının itirazlarında tebliğ de belirtilen itiraz inceleme ücreti alınmaz.

Resmi gazetede yayın tarihinden itibaren altı ay içerisinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış ad veya işaret, resmi gazetede yayınlanma tarihi itibariyle kesinlik kazanır. Kesinlik kazanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir.

İtirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsamı itibariyle değişikliğe uğramış talepler, yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek 9'uncu madde çerçevesinde yeniden yayınlanır ve tescil yayın tarihi itibariyle kesinlik kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt edilir.

İtirazı uygun görülerek tescil talebi tümden reddedilen başvurunun tescil talebinin red edildiği resmi gazetede yayınlanır ve coğrafi işaret siciline kayıt edilir.

Tescil ve Sicil Kayıt

Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde hakkında herhangi bir itiraz olmayan coğrafi işaret başvuruları Resmi Gazete'de yayımı tarihi itibariyle kesinlik kazanır ve coğrafi işaret siciline kayıt ve tescil edilir.

Coğrafi işaret sicilinde yer alacak hususlar şunlardır.
Başvuru tarihi ve numarası,
Tescil tarihi ve numarası,
Coğrafi işaret sahibinin kimliği, adresi,
Coğrafi işaretin kullanım koşulları.

Yorum Yazın