11 Yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Yapan Erzurumlu Mehmet Nuri Yılmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Mehmet Nuri Yılmaz, 1943 yılında Erzurum'da doğdu. 11 Yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Yaptı

11 Yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Yapan Erzurumlu Mehmet Nuri Yılmaz

3 Ocak 1992 ve 19 Mart 2003 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Mehmet Nuri Yılmaz, 1943 yılında Erzurum'da doğdu

Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve devrin büyük alimlerinden Erzurum eski Müftüsü merhum Sakıp Danışman'dan dini ilimler tahsil etti. Sarf, Nahv (Arapça Gramer), Maan, Bedi (Arap Edebiyatı), Mantık, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Tefsir, Tefsir Usulü, Hadis, Hadis usulü, Feraiz, Kelam ve Farsça okuyarak icazetname aldı. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da bitirdi. Ardından da Yükseköğrenimini Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir sahasında master yaptı.

İlk defa 1966 yılında Erzurum'da Kur'an Kursu öğreticisi olarak göreve başladı

Bundan sonra sırasıyla; Vaizlik, Kültür Bakanlığı Müşavirliği, aynı Bakanlıkta Müfettişlik, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Vakıf Kayıt Mütehassıslığı ve Mütercimlik, Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ve Çankaya Müftülüğü görevlerinde bulundu. Başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan takdirname aldı.

1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi

10 Aralık 1991 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atanan Mehmet Nuri Yılmaz, 3 Ocak 1992 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Vekili, daha sonra 10 Eylül 1992 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Mehmet Nuri Yılmaz'ın yazdığı bir Kur'an-ı Kerim Meali bulunmaktadır

Ayrıca; İctihat Nedir, Müttehid Kimdir? adlı basılı eseri ve yayına hazırlanmış İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Ahilik ve Fütüvveti bölümünün tercümesi ile Kur'an'da Nesih, Sünni ve Şii İhtilafının İçyüzü ve Kur'an'da Talak adlı eserleri vardır. Bilimsel toplantılarda; muhtelif konularda sunduğu tebliğleri ile gazete ve dergilerde yayınlanan çok sayıda röportaj, konuşma ve ilmi makaleleri 5 cilt halinde kitap olarak yayınlandı.

İslami ilimler üzerine özel dersler vererek halen çeşitli üniversitelerde ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değişik kademelerinde görev yapan çok sayıda öğrenci yetiştirdi

Mısır Devrik Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından Devlet Nişanı ile taltif edildi. Azerbaycan Bakü Uluslararası Ekoenerji Üniversitesi İslam Araştırmaları Fakültesi tarafından İlahiyat Bilimleri Doktoru Diploması, Kırgızistan OSCH Üniversitesi tarafından da Fahri Profesörlük Payesi verildi.

Ayrıca, aynı üniversite tarafından Azerbaycan'a götürülen hizmetler ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine değerli katkılarından dolayı Altın Şeref madalyası ile taltif edildi.

Mehmet Nuri Yılmaz; Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.

Yorum Yazın