Vahdet Nafiz Aksu

Vahdet Nafiz Aksu

"1959 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Erzurum'da tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden terk.

Fakülte yıllarında gazeteciliğe başladı. Erzurum'da yayımlanan Halkın sesi gazetesinde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. Diğer bazı yerel gazetelerde makaleleri yayınlandı. Yine o yıllarda bazı İstanbul gazetelerinin Erzurum muhabirliğini sürdürdü.

Kamu görevine, Erzurum Belediye'sinde basın müşaviri olarak başladı. 1986 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü basın müşavirliğine atandı. Aynı kurumda sırasıyla genel sekreterlik, uzmanlık, APK üyeliği ve genel müdür müşavirliği görevlerini yürüttü. Halen DHMİ Genel Müdürlük Başuzmanı olarak görev yapıyor.

Erzurum'da yayınlanmakta olan günlük PALANDÖKEN gazetesinin hissedarı ve yazarlarından. Çeşitli e-guruplar ve internet sitelerinde de yazı ve şiirleri yayınlanıyor. Günlük yazılarında özellikle Erzurum'un sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarını analiz ediyor, öneriler sunuyor.

ERZURUM ŞAİRLERİ antolojisinde AKSU'NUN sanatı hakkında şu görüşlere yer verilmiş:
Vahdet Nafiz AKSU; serbest ve heceyle yazan şairlerimizden. Günümüzde hikemi (düşünce yoğunluğu ve anlam derinliği olan) şiiri deneyen şairlerden biri olarak gösteriliyor. Şiirlerde yoğun çağrışımlar, felsefi derinlik ve sade anlatım dikkati çekmektedir. Aksu'nun şiiri, hayatı düşünerek, kavrayarak ve yorumlayarak oluşturulan bir şiirdir. Kısa, öz ve zengin anlam çağrışımları yüklüdür. Klasik şiirimizin birikime yaslanan şair, bu birikimden şiiri adına yararlanmasını bilmektedir.
Vahdet N.Aksu'nun yayımlanmış üç şiir kitabı bulunmaktadır.

Ahir Zaman Koşmaları: Şairin 1990 yılında yayımlandığı ilk kitabıdır. Kitap ""serbest vezinli ve klasik koşma tarzındaki şiirlerden"" oluşmaktadır. Ki bu şiirler, dünyayı, dünya hayatını sorgulayan, felsefi boyutları da olan şiirlerdir.

Hâşâ Huzurdan: Dörtlüklerden oluşan bu kitap da 1990 yılında yayımlanmıştır. 120 dörtlükten oluşmaktadır. Heceyle yazılmış modern rubailerdir bunlar. Her biri hayatın bir yüzüne ayna tutan, düşündüren felsefi şiirlerdir.

Üçüncü Kitap : (kitabın adı bu) : 1996 yılında yayımlanan kitapta hece ve serbest yazılmış şiirler yer almaktadır. Çeşitli temaların işlendiği şiirlerde yalınlık ve felsefi bir anlam derinliği kendini hissettirmektedir.

Yazar, 2006 yılında, Erzurum'un sorunlarını analiz eden ve çözüm önerileri sunan ERZURUM YAZILARI isimli eserini yayınladı. Ayrıca, Erzurum'UN KALKINMA STRATEJİLERİ, MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE BAŞLIKLI inceleme-rapor da siyasi ve bürokratik kademelere iletildi.

3 Temmuz münasebetiyle hazırlanan UNVANI ESİRGENEN ŞEHİR adlı POWER-POİNT rapor da Başbakan, Siyasi Parti Liderleri ve Erzurum Dernek ve Vakıflarına dağıtıldı."

Yorum Yazın