Bebeğin Beşiği Çamdan

Bebeğin Beşiği Çamdan

Seferberlik ilan edilir Erzurum'da diğer ahalide halk yerlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalırlar.

4 Şubat 2017 14:04
Hacı Haşıl Efendi Ve  Sönen Tandır

Hacı Haşıl Efendi Ve Sönen Tandır

Zaman II. Meşrutiyet sonrasıdır. Asırlarca efendilerinin lütuflarına mazhar olup efendice yaşamış olan Ermeniler azıtmışlardır.

4 Şubat 2017 17:41
Cennet Çeşmesi Hikayesi

Cennet Çeşmesi Hikayesi

Erzincan'lı Terzi Baba Erzurum'a Habib Baba'yı ziyarete gelir. Habib Baba'nın uzun zamandır yanında bir müridi bulunmaktadır.

10 Şubat 2017 15:22
Kara Camışları Vurdum Bayıra

Kara Camışları Vurdum Bayıra

Derler ki iki camış öylesine vurur ki birbirine aralarına bir tonluk kaya parçası koysanız, kül ufak olur, dağılır.

6 Şubat 2017 23:53
Sanamerli Hacı Ahmet Baba Hazretleri

Sanamerli Hacı Ahmet Baba Hazretleri

Dönemin müftüsü Solakzade Efendi ve Yetim Efe gibi zatların başkanlığında Hacı Ahmet Baba hâlen ibadete açık olan Erzurum Ulu Camiinde imtihan edilir.

4 Şubat 2017 20:15
Deli Eşo

Deli Eşo

Erzurum'dan muhterem bir zat İstanbul'a gider. İstanbul da kaldığı süre içinde Eminönü'ndeki Yeni camide namaz kılmağa karar verir.

16 Şubat 2017 18:42