"Oruç Tutan Şehir" Erzurum'da İftar Vakti Boş Caddeler

İftar sonrası yoğun harektliliğin yaşandığı cadde ve sokaklarda iftar vakti kimsecikler kalmaz.

"Oruç Tutan Şehir" Erzurum'da İftar Vakti Boş Caddeler


Erzurum, sadece insanların oruç tuttuğu bir yer değildir. Ramazan'da Erzurum, şehir olarak da oruç tutar


Kendine özgü Ramazan geleneklerinin bulunduğu müstesna şehirlerimizden biri de Erzurum'dur. Sadece insanları değil, şehri de oruç tutar Erzurum'un...

İftar vakti Erzurum caddeleri

Erzurum, sadece insanların oruç tuttuğu bir yer değildir. Ramazan'da Erzurum, şehir olarak da oruç tutar. Şehir oruç tu­tabilir mi sorusuna cevap "tutabilir"dir. Nasıl mı? Yahya Ke­mal, "Atik Valde'den İnen Sokakta" şiirinde oruç tutan bir semt­ten söz etmektedir.

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,

Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,

Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti

Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;

Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,

Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;

Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları

Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.

Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;

Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün...

İşte Erzurum, Yahya Kemal'in şiirinde anlattığı bu semt gibi, oruç tutan bir şehirdir.


İftar vakti Erzurum'un cadde ce sokakları bunu ispat eden kanıtlardan sadece biridir

İftar vakti Erzurum caddeleri

Ramazan ayında Erzurum'da evlerde, çarşı­larda, pazarlarda, kısacası her yerde oruç ve oruçla ilgili konular anlatılır. Gelenekleri ve yaşantılarıyla bir başkadır Erzurum'da Ramazan... İftar sonrası yoğun harektliliğin yaşandığı cadde ve sokaklarda iftar vakti kimsecikler kalmaz.

İftar vakti Erzurum caddeleri

Yorum Yazın