Çöğenderli Hacı Salih Efendi Hz. Türbesi

Salih Efendi Hazretleri, 1898 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinin Akdoğan köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesi, Salih Efendi doğduktan kısa bir süre...

Çöğenderli Hacı Salih Efendi Hz. Türbesi


Pasinler ilçesinin Çöğender köyünde bulunmaktadır.

Pasinler ilçesi Çöğender köyünde, köyün doğu kenarında toprak örtülü moloz taşlarla çevrili iki adet mezar vardır. Şerif Beygu " Çöğender Babanın, köyde türbesi yıkılmış yalnız toprak mezarı bulunmaktadır. Yanında Emir Süleyman adında bir zatın yine toprak örtülü bir mezarı vardır. Bu zat mahalli beylerden birisidir." diyor.

Çöğender Baba isminin Horasan Baba ile birlikte Yağan Baba Vakfiyesinde anıldığı, bu vakfiyede Çöğender Babanın kimliği "Seyyidu's-sâdât (Seyyidlerin Seyyidi) Kutbu'l-emlâl Seyyid Çökendâr Ali b. Seyyid Süleyman Ardebâlî" geçtiği, bu zatında Horasan Baba ile birlikte yöre halkını irşad etmek için Horasan'dan gönderildiği ve onun burada bir zaviye kurarak faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır."

Çöğender Baba elindeki Çöğen denilen değenekle durmadan gezen meczub-i İlahi olduğu, Emir Süleyman'ın büyük kumandanlardan olduğu söylenmekte ve mezarları ziyaret edilmektedir.

erzurum portalı hacı salih efendi türbesi

Hacı Salih (Bilgin)Efendi, 1898 yılında Trabzon/ Çaykara ilçesi Akdoğanlar köyünde doğmuştur. Babası Şerif Efendidir. Dedesi İbrahim Efendi imam olarak Çöğender köyüne geldiğinde oğlu Şerif efendi ve torunu Salih efendiyi de birlikte getirmiştir. Salih efendinin babası ilk önce Alvar köyünde, babası İbrahim efendinin ölümünü müteakip Çöğender köyüne imam olur.

Hacı Salih Efendi'de babasından sonra ayni köye imam olur ve Çöğender İmamı olarak anılır. Ayni köyde 50 yıl imamlık görevini sürdüren Hacı Salih Bilgin 3 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine Erzurum'a getirilerek ilk önce Esatpaşa Haziresine defnedilmiş, bilahare Çöğender Köyünde yapılan türbeye nakledilmiştir. Hacı Salih Efendi'nin eserleri; Mefatihü'l Geybiye ve Zübdetül Kelâm isimli iki eser yazmıştır.

erzurum portalı hacı salih efendi türbesi

Yorum Yazın