Mobbing Ders Olarak Okutulacak, Toplumsal Bilinç Artacak

Mobbing, Atatürk Üniversitesi'nde Seçmeli Ders Olarak Okutulacak

Mobbing Ders Olarak Okutulacak, Toplumsal Bilinç Artacak


Mobbing, Atatürk Üniversitesi'nde Seçmeli Ders Olarak Okutulacak


Üniversitelerde ders olarak okutulmaya başlanan Mobbing, Atatürk Üniversitesi'nde de seçmeli ders olarak müfredata girdi

İş yerlerinde 'psikolojik baskı' ve 'yıldırma' olarak tanımlanan mobbing, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde YÖK kararı doğrultusunda seçmeli ders olarak tüm fakültelerde okutulacak. Mobbing, çağdaş dünyamızda 'psikolojik taciz', 'sosyal ölüm' olarak da nitelendiriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı Sonuç Raporu" karara bağlandı. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersinin zorunlu olarak müfredata dâhil edilmesini isteyen YÖK, üniversite ortamında şiddet (Psikolojik Taciz- Mobbing ve Akran Zorbalığı- Bulling) Mobbing Dersinin Zorunlu/Seçmeli Müfredata dâhil edilmesini kararlaştırdı.

Atatürk Üniversitesinin birçok yeniliğe öncülük ettiğini söyleyen Çomaklı, 2015 yılında YÖK'ün almış olduğu karar doğrultusunda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Psikolojik Şiddet" dersinin, seçmeli olarak tüm fakültelerin müfredatında yerini aldığını belirtti.

Toplumsal refahın ve karşılıklı hoşgörünün inşası için her bireyin üstüne düşeni yapması gerektiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı: "Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve istenilen seviyeye ulaşması için üniversite olarak üzerimize düşenin fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Bu ve benzeri dersler bireyin, toplumdaki yerini anlamasına ve algılamasına büyük katkı sağlayacaktır. Atatürk Üniversitesi olarak bu konuda yapılan her çalışmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Toplumsal Bilinci Artıracak"

Atatürk Üniversitesi'nin aldığı bu karardan mutluluk duyduğunu dile getiren Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yayımladığı genelgenin mobbing konusunda dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bulut, asıl hedeflerinin mobbing ile ilgili yasa çıkarılması olduğunu vurguladı.

Mobbingin üniversitelerde ders olmasının toplumsal bilinci artıracağının altını çizen Bulut, "İnsanların sağlığı bozulduğu için üretim kapasitesi düşüyordu; şimdi bunun önüne geçilecek. İnsanlar, işyerlerinde bilerek veya bilmeyerek yaptıkları mobbing uygulamalarından vazgeçecek veya mobbinge maruz kalmışlarsa haklarını arayacaklar" dedi.


"Ruhun Yaralanmasının Tedavisi Kolay Değil"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya aldıkları bu karardan dolayı teşekkür eden Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Okt. Jale Hülya Alcan ise mobbingin küçük görülmemesi ve hafife alınmaması gerektiğini dile getirerek, bunun örgütlü bir suç olduğuna dikkat çekti. Alcan, fiziksel yaralanmaların zaman içinde geçebildiğini ancak ruhun yaralanmasının tedavisinin kolay olmadığını vurguladı.

Alcan, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar mobbing mağdurlarının müracaatları ve farkındalığın oluşması için verdiğimiz eğitim çalışmalarıyla ilgileniyorduk. 2015 yılındaki YÖK'ün aldığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersinin zorunlu, Psikolojik Şiddet (mobbing) dersinin ise seçmeli ders olarak müfredatta yer almasını sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve üniversite senatosuna aldıkları bu karardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi

Yorum Yazın