Erzurum'a UNESCO Dünya Hoşgörü Ödülünü Kazandıran İlk İsim

Erzurum'un kültürünü yaşatan ve her kesimi biraraya getirmesiyle ünlenen Hemşin Pastahanesi ve babacan üslubuyla Nail Baba

Erzurum'a UNESCO Dünya Hoşgörü Ödülünü Kazandıran İlk İsim


Nail Orhon (1940-2010); - Hemşin Pastahanesi


Erzurum'un kültürünü yaşatan ve her kesimi biraraya getirmesiyle ünlenen Hemşin Pastahanesi ve babacan üslubuyla Nail Baba...

1940 yılında Erzurum'da doğdu. Babası Hüseyin Efendi 1938 yılında Hemşin Pastanesi kurdu ve oğlu Nail Orhon tarafından kültür ocağı haline getirildi.

Erzurum Hemşin Pastanesi Nail Orhon

Erzurum'un kültürünü yaşatan ve her kesimi biraraya getirmesiyle ünlenen Hemşin Pastahanesi'dir. Öyle ki,1980 öncesi sağ sol görüşlüler arasında yaşanan fikir ayrılıklarında ki münakaşalar her iki cenahın da burada karşılaşmaları tatlıya bağlanırdı. Merhum Nail Orhon Ağabeyilik yapar tarafları barıştırır ve bilgi ile düşünceleriyle iknâ ederdi o günlerde gençleri.

Nail Orhon çok okuyan araştıran birisi olarak her görüşü tartar ve birikimlerini aktarır ve doğru ile yanlışları babacan üslubuyla anlatırdı ve bu tavrından dolayıda Nail Baba diye hitap edilirdi kendisine.

Erzurum Hemşin Pastanesi Nail Orhon

Kültür yuvası olma özelliği olan Hemşin Pastanesi sanatçılar, bilim ve tıp mensuplarının, aydınların, üniversite öğrencilerin ve siyasi temsilci ve önderlerinin bir araya gelerek çeşitli konuları tartıştıkları kaynaştıkları bir mekân olma özelliği ile tercih edilen bir noktaydı.

Erzurum Hemşin Pastanesi Nail Orhon

Ayrıca,sanatsal ve bilimsel etkinliğe kucak açmış olup kardeşliğin ve dostluğun buluştuğu bu güzide mekân 1995 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından hoşgörü ödülüne layık görülmüştür. Bu haklı ödülden dolayı, Erzurum'un kardeşlikte, dostlukta ve hoşgörü ile barışta Unesco'ya tanıtan, belgeleyen Hemşin pastahanesinin gayretleri olmuştur.

Yazan: Temel Atalay

Hazırlayan ve Paylaşım:Vehip Atalay Kitapsarayı-Erzurum

Yorum Yazın