Akpınar Çeşmesi

Çeşme alınlığında 0.84mX0.46 m ölçülerinde, mermer üzerine yazılan kitabe Sülüs hatlıdır. 7 satırdan oluşan kitabenin son satırında rakamla tarih beli

Akpınar Çeşmesi

Çeşme alınlığında 0.84mX0.46 m ölçülerinde, mermer üzerine yazılan kitabe Sülüs hatlıdır. 7 satırdan oluşan kitabenin son satırında rakamla tarih belirtilmemiştir.


Mahallebaşı'nda meydanın güney batısında bulunmaktadır.

Kitabede:

1- Cömertlik gösteren kerem sahibi İsmail Ağa'nın

2- Cömertliği ve iyiliği devamlı ve akıcı olsun

3- Harap olmuş iken bu güzel çeşmeyi ihya etti

4- Yüce Allah'ın huzurunda hemen kabul edilsin

5- İsa yüzlü birinin sesi gelip dedi tarihi

6- Aktı, gel, berrak su iç yarasın.

Yıl 1745

Ayrıca tarih kitabesinin son mısrası Ebced hesabına vurulunca H.1158 (M.1745); tarihine denk gelmektedir. İsmail Ağa harap olan çeşmeyi bu tarihte onartmıştır.

M. 1745 yılında onarım gördüğü anlaşılan çeşmenin, ilk yapım tarihi ve banisi hakkında bilgimiz yoktur.

Tanımı: Mahallebaşı'nda yer alan çeşme, dikdörtgen boyutlarda sivri kemerli bir nişe sahiptir. Sivri kemer iki kademelidir. Dışa taşıntılı olarak
çeşmenin üç yanını dolaşan dört sıra silme, etkileyici bir görünüm katmıştır. Çeşmenin üzerinde iki taş küre ve bunların arasında bir üçgen alınlığa yer
verilmiştir. Tas için herhangi bir niş yoktur. Tekne kısmı toprağa gömülü olarak yapılmış ve çeşme ile aynı taş kullanılmıştır.

Çeşmenin sağ tarafında ikişerden altı lülenin yer aldığı eklenti bölüm bulunmaktadır. Bölümler, silmelerle birbirinden ayrılmış olup, tümü birden
kademeli saçak altına alınmıştır. Bu ek kısım ana çeşmeden daha aşağıda olup, malzeme ve profiller açısından birliktelik göstermektedir. Tüm çeşmede 8 lüleden su akıtılmaktadır. Orijinal durumunu koruyarak günümüze kadar gelen su yapısı, halkın ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

Erzurum'un en zengin su kaynaklarından birine sahip olan çeşme çok sayıdaki lülesi ile ilk sırada yer alır. Suyunun çokluğu ve berraklığı nedeniyle
Akpınar olarak adlandırılmış olması gereken çeşme ilk günkü su zenginliğini hala sürdürmektedir. Suyunun soğukluğu, temizliği, çeşmelerinin bolluğu ile ünlenen Erzurum'un bu özelliğini Akpınar Çeşmesinde görmek mümkündür.

Veyis Efendi Mahallesi Çifte Kardeşler mezarlığının batısında bulunan 23 Temmuz Ortaokulu bahçesinin doğu kısmında Akpınar Suyu'nun kaynağı yer almaktadır. 23 metre derinlikteki başlangıç bacasının dışında çeşmeye kadar ki yol üzerinde dört-beş bacasının daha bulunduğu tespit edilmiştir. Suyun saniyede 2,5 litrelik kısmı Akpınar Çeşmesi'nde 0,50 litrelik kısmı da Kadana Camii'nde aktığı tespit edilmiştir.

Ölçüleri:

Çeşme Yüksekliği: 2.70 m. Çeşme Genişliği: 2,05+3.75 m. Çeşme derinliği: 0.80 m. Kemer Yüksekliği: 2.00 m. Kemer Genişliği: 1.20 m. Kemer Derinliği: 0.08 m.

Bugünkü Durumu: Kırmızı renkli, düzgün kesme taşla inşa edilen çeşme,Erzurum'un en zengin yer suyu kaynaklarından birine sahiptir.

Kaynak: ESKİ Genel Md. Kültür Serisi-1

Yorum Yazın