Ayaz Paşa Çeşmesi

XX. Yüzyılda Erzurum Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Ayaz Paşa Camii'ne ait çeşmelerinin H.1194/M.1780 yılında Erzurum Valilerinden ...

Ayaz Paşa Çeşmesi

XX. Yüzyılda Erzurum Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Ayaz Paşa Camii'ne ait çeşmelerinin H.1194/M.1780 yılında Erzurum Valilerinden İbrahim Hafız Paşa tarafından yenilendiği bilinmektedir.


Ayaz Paşa Mahalle'sinde, Ayaz Paşa Camii önündedir.

Erzurum'da ki Osmanlı dönemine ait en eski mimari eserlerden biri olan Ayaz Paşa Camii'nin hamam, çeşme ve medreselerinin bulunduğu tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. Bu nedenle çeşmenin ilk inşasının XVI. Yüzyıla kadar indirilmesi mümkündür.

Ayaz Paşa Camii Erzurum'da inşa edilen ahşap direkli camiler içerisinde yer almaktadır. Caminin doğu, güney ve batı kesimlerinde hazire kısmı bulunmaktadır.

Dikdörtgen blok tarzındaki çeşmenin fazla derin olmayan nişi, yuvarlak kemerlidir. Üzengi hattı ve yan dayanak başlıkları kalın bir silme ile
belirlenmiştir. Üstte profilli bir saçak ve orta kesiminde taştan bir küre bulunmaktadır. Çeşme yüzeyinden ileriye doğru taşıntı yapan tekne kısmı çeşme
ile orantısızdır. Tas yuvası bulunan çeşmenin tek lülesinden yer suyu akmaktadır. Kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.

Ayazpaşa Çeşmesi sularının kaynağı Kırkçeşme Hamamı'nın yaklaşık 10 m.. Yukarısındaki köşede yer almaktadır.

Ölçüleri:

Çeşme Yüksekliği: 2.65 m. Çeşme Genişliği: 1.81 m. Çeşme Derinliği: 0.86 m. Kemer Yüksekliği: 2.10 m. Kemer Genişliği: 1.02 m. Kemer Derinliği: 0.10 m.

Bugünkü Durumu:

Sağlam ve yer suyu akmaktadır.

Kaynak: ESKİ Genel Müd. Kültür Serisi - 1

Yorum Yazın