Bakırcı Camii Çeşmesi

1992 yılında Erzurum Çevre Koruma Vakfı tarafından onarılan çeşmenin, Bakırcı Camii ile birlikte inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Bakırcı Camii Çeşmesi

1992 yılında Erzurum Çevre Koruma Vakfı tarafından onarılan çeşmenin, Bakırcı Camii ile birlikte inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.


Bakırcı Mahallesi, Çeşme Sokak'ta bulunmaktadır.

Farklı bir düzenlemesi olan çeşmenin sokağa bakan yüzünde iki çeşme nişi yer alır. Sivri kemerli bu nişlerde ve çeşmenin genelinde hiçbir süsleme bulunmamaktadır. Her nişte ikişer lüleden dört büyük lülenin bulunduğu çeşmenin güneyde olanında bir tas yuvası bulunmaktadır. Üstten düz bir profilli saçakla sınırlandırılmıştır.

Bakırcı Çeşmesinin ikinci parçası cami tarafına bakmaktadır. Bu kısımda 7 küçük lüleden akan sular; abdest almak içindir. Yaklaşık 15 sene öncesine kadar çeşmenin arka yüzünde bulunan tuvaletler kaldırılmıştır. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen çeşme camii ile birliktelik gösterir.

Dizi çeşmeler içerisinde önemli bir yeri olan Bakırcı Çeşmelerinin Şabahane, Akpınar, Ali Paşa, Narmanlı çeşmeleri gibi zengin su kaynağına sahip olduğu bilinmektedir.

Bu suyun membaı Boyahane Camii ve Hamamı'nın kuzeybatı kesimidir. Saniyede 2,5 lt. Suyun aktığı hattın tek çeşmesi Bakırcı Camii'nin önündeki üç gözlü ve üç lüleli çeşme ile çeşmelerin arkasında 10
masradan akmaktadır. 1950'li yıllarda bu suyolu demir borularla yenilenmiştir.

Ölçüleri:

Çeşme Yüksekliği: 2.70 m. Çeşme Genişliği: 3.92m. Çeşme Derinliği: 0.83 m. Kemer Yüksekliği: 2.00 m. Kemer Genişliği: 1.34 m. Kemer Derinliği: 0.51 m.

Bugünkü Durumu:

Sağlam olan çeşmeden yer suyu akmaktadır.


Kaynak: ESKİ Genel Müd. Kültür Serisi-1.

Yorum Yazın