Acem Oyunu

Acem Oyunu

"Başkumandan - Çavuş - Askerler.

Başkumandan, elinde dosyası olduğu halde, askerlerle birlikte odaya girer. Askerlerin elinde kemden yapılmış bir tura vardır. Hep bir ağızdan:


- Sağ yana bastır gada, sol yana bastır gada.

diyerek dolaşırlar. Sonra başkumandan, askerlere istirahat verir. Dosyadan isim okuyarak yoklama yapmaya başlar.


- Abo oğli Mugo, Hullikli Bekir. Çarşamba sıfat. Hoppala Bozo, Hacı Gukgo, Hacı Fısfiş!

Bu isimleri saydıktan sonra yoklama biter. Başkumandan, askerlerine kalk emri verir, talim başlar. Talim bitince hücum emri vererek harbe sokar. Askerler, odada bulunanlara ellerindeki turalarla vurmaya başlarlar. Sonra odadan çıkarlar. "

Yorum Yazın