Erzurum'un Simgelerinden Çift Başlı Kartalı Kimler Kullandı?

Pek Çok Farklı Kültür Tarafından Benimsenmiş Tarihsel Bir Figür Olan Çift Başlı Kartal Erzurum İle Bütünleşmiş Simgelerden Birisidir

Erzurum'un Simgelerinden Çift Başlı Kartalı Kimler Kullandı?

Pek Çok Farklı Kültür Tarafından Benimsenmiş Tarihsel Bir Figür Olan Çift Başlı Kartal Erzurum İle Bütünleşmiş Simgelerden Birisidir

Çifte Minareli Medrese'de yer alan ve günümüzde Erzurumspor, Atatürk Üniversitesi gibi kurumların logolarında kullandıkları çift başlı kartal, Avrasya bölgesinde pek çok farklı kültür tarafından benimsenmiş tarihsel bir figürdür. Eski Türklerde kaya resimlerinde, kılıç kabzalarında, oymalarda, sancaklarda bu figüre rastlamak mümkündür.

Eski çağlarda Hititliler ve Sümerlerde rastlanan çift başlı kartal, Sümerler'den Akadlara, Asurlulara, Sasanilere, Bizanslara ve Türklere geçer. Aynı zamanda: Hititlilerde, Büyük krallık döneminde: Hattuşa, Alacahöyük ve Yazılıkaya'daki kabartmalarda, yine çift başlı kartal görülür.

Erzurum topraklarında hüküm sürmüş Selçuklu Devletinde ve Erzurum'un başkentliğini yaptığı Saltuklu Devleti'nde de çift başlı kartal figürleri kullanılmıştır.

Çift Başlı Kartal

Günümüzde Çift Başlı Kartal Simgesini Kimler Kullanıyor?

1. Erzurumspor

2. Atatürk Üniversitesi

3. Emniyet Genel Müdürlüğü

4. Polis Akademisi

5. Selçuklu Üniversitesi

6. Konyaspor

7. Kara Havacılık Komutanlığı

Büyük Turan Hareketi Partisi ve Millet Partisi gibi bazı siyasi partilerde bu simgeyi kullanmıştır.

Dünyada Farklı Ülkelerde Çift Başlı Kartal Simgesinin Kullanımı

Tarih boyunca Selçuklular, Anadolu Selçuklu Devleti, Avrupa Hun İmparatorluğu gibi Türklerin yanı sıra farklı ülkelerde bu simgeyi kullanmışlardır.

1. Fener Rum Patrikhanesi

2. Yunanistan

3. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

4. Almanya

5. Hollanda

6. Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan

7. Floransa

8. İran

9. Rusya

Günümüzde Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistandevletlerinin resmi bayrağında ve birçok ülkede hala bazı kentlerin ve kimi kuruluşların, armalarında ve amblemlerinde çift başlı kartal motifi bulunmaktadır.

Yorum Yazın

Erzurum Portalı İnstagram
Bizi İnstagramdan Takip Edin

Erzurum hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşmanın kolay yolu. Bizi Instagram hesabımızdan takip edin.

Kapat