Mehmed Said Paşa

Mehmed Said Paşa

"Küçük Said Paşa olarakta bilinir. Sadrazam. Erzurum medresesinde başladığı öğrenimini Ayasofya'da sürdürdü. Din bilgileri yanında Fransızca, Farsça, matematik ve hukuk okudu. Babası ölünce Erzurum'a döndü, Vilayet Tahrirat Kalemi'nde çalışmaya başladı. 1856'da ""Kırım Seferi sırasında- Ordu tahrirat Kalemi'ne geçti. Aynı yıl İstanbul'a geçti. Abdülhamid padişah olunca, Mabeyn Başkâtipliğine getirildi. 1877'de Ayan üyeliğine seçildi. Hamdi paşa Hükümeti'nde Dahiliye Nazırı oldu. Sadık Paşa Hükümeti sırasında Ayan Meclisi Başkanlığına atandı. Ali Suavi olaylarından sonra, Bursa Valiliğine getirildi. 1878'de üçüncü kez Hazine-i Hassa nazırlığına getirildi.Tunuslu Hayreddin Paşa'nın sadrazamlığı sırasında, adliye nezaretinde görevlendirildi. 19 Ekim 1879'da ilk kez kısa bir süre sadrazam oldu. 1880'de yeniden sadrazamlığa getirildiyse de Mısır olaylarından dolayı uzaklaştırıldı. 1882'de yeniden sadrazam oldu. 1825'te azledildi. 11 haziran 1895'te beşinci defa sadrazam oldu. Padişahla anlaşmazlığa düştüğü için görevden alındı. Yeniden çağrıldıysa da kabul etmedi. Tehditler yüzünden İngiliz Elçiliğine sığındı. 1901'de Sadrazam Rıfat paşa ölünce istediği düzenlemeleri yapmak koşuluyla sadrazamlığı kabul etti. Bu dönemde iki yıl görevde kalan Küçük Said Paşa, İttihatçılar döneminde de iki kez aynı görevi üstlendi. Şûrayıdevlet ve Ayan Meclisi Reisliği sırasında İttihatçıları desteklemiş, yaşamı boyunca 9 kez sadrazam olarak Osmanlı tarihinde rekor kırmıştır. "

Yorum Yazın