Komesli Han yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip, hâlâ ayakta kalabilmiş, şehrin tarihi 72 hanından birisidir.

Erzurum'da Tarih Kokan Bir Han!

Erzurum Tarih Kokan Bir Han!

Komesli Han yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip, hâlâ ayakta kalabilmiş, şehrin tarihi 72 hanından birisidir.

Ali Paşa Mahallesinde, Ali Paşa Cami´sinin kuzey tarafında bir zamanlar kervanların yüklerini boşalttığı, bezirganların istirahat ettiği, yol hikayelerini birbirine anlattığı, geniş bir kültür ve ekonomik coğrafyanın hayallerinin terennüm edildiği mekândı. Günümüzde antika, yerelde kalmış, her türlü sanat özelliği taşıyan eski varlıkların sergilendiği bir yer olmuştur.

Yorum Yazın