ERZURUMLU ÜNLÜLER

İrşadla Geçen Bir Ömür, Hacı Salih Efendi

İrşadla Geçen Bir Ömür, Hacı Salih Efendi
İrşadla Geçen Bir Ömür, Hacı Salih Efendi

Erzurum Çöğenderli Hacı Salih Efendi

Salih Efendi Hazretleri Kırımdan gelen ve ilk Of müftüsü olan Tahir Efendinin torunlarındandır. Çaykara Yukarı Akdoğan köyünden Hanecizade oğullarındandır. Babası Trabzon'un ileri gelenlerinden Hanecizade Hacı Şerif Efendi'dir. Soyu aslen Kırım'dan göçle Erzurum'a gelmiş, oradan da Trabzon Çaykara'ya göçmüşlerdir.

Hacı Salih Efendi Hazretleri 1898'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Akdoğan köyünde dünyaya teşrif etmiştir. Babası Muhammed Şerif Efendi, annesi Havva hanımdır. Sülalesi ilim ehli insanlardır. Merhum babası, o doğmadan önce annesine şöyle demişti: "Bu çocuk erkek olacak, salih bir kimse olacak. Sakın ola ki ona abdestsiz süt vermeyesin."

Hacı Salih Efendi Tahsil Hayatı

Erzurum Çöğenderli Hacı Salih Efendi

Ailesi, Salih Efendi doğduktan kısa bir zaman sonra Erzurum'un, Pasinler ilçesinin Çöğender köyüne yerleşti. Bunun için Salih Efendi "Çöğenderli" olarak tanındı.

İlk derslerini dedesi İbrahim Hakkı Efendi'den alan Salih Efendi, 7 yaşında hafız oldu. Bundan sonra 1915 yılına kadar memleketi olan Çaykara'da tahsiline devam etti ve icazet aldı. Aynı zamanda, tasavvuf yolunda ilerlemek için devrinin büyük âlim ve mutasavvıfı Hacı Ferşad Efendi'ye intisap etti. Ferşad Efendi, Nakşibendîliğin Gümüşhanevi koluna mensup, 40 sene müderrislik yapmış çok değerli bir zattı.

Salih Efendi, 18 yaşına kadar bu feyyaz ilim menbağının ikliminde serinledi. Daha sonra, irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Çeşitli köylerde bir müddet tesirli hitabetiyle gönül iklimlerini coşturdu. Erzurum'a dönünce, bir süre Tortum'a bağlı Kisha (Uncular) köyünde imamlık yaptı.

İlme doymayan Salih Efendi, Kisha'da kaldığı bu süre içinde Vıhikli Muhammet Efendi'den de Kadiri icazeti de alarak ilmini artırdı. Daha genç yaşlarında iken bile iffeti, edebi, kemalatı ile dikkat çekiyordu. Hatta daha çocuk yaşlarındayken Alvar İmamının şu beşaretine mazhar olmuştu: "Bizim Salih, salih bir kimse olacak."

İrşadla Geçen Ömür

Erzurum Çöğenderli Hacı Salih Efendi

1924 yılında önce babasını, ardından dedesini kaybeden Salih Efendi, 1925'te askere gitti. Asker dönüşü Çöğender'de kalmaya devam etti. 1929'te çok sevdiği şeyhi Hacı Ferşad Efendi'nin ufulü üzerine Alvar İmamı Hace Muhammed Lütfi hazretlerine intisap etmek istediyse de, Efe hazretleri "Senin dersin yüksek yerden. Ona devam et." diyerek eski dersine devam etmesini tavsiye buyurmuştu...

Çöğender'de bir süre imamlık yapan ve burada kaldığı süre içerisinde çevresindekilerden büyük bir ilgi ve alaka gören Salih Efendi, 1936 yılında Pasinler'in Sivaslı Camii'nde yaklaşık bir yıl imamlık yaptı.

"Lisan-ı pakinde her dem lafzullah.. Etrafa hizmeti hasbeten lillah.. Hulus-i tam ile etmiş zikrullah.. Halka-i tevhidde devran eylemiş."

Yusufiye Medresinde

1939'da bir süre hapiste yatan Hacı Salih Efendi, hapishane arkadaşlarıyla birlikte güzel günler geçirdiğini anlatırken, yanlarında büyük veli, Mahmut Vehbi Efendi Hazretlerinin de bulunduğunu ifade etmektedir.

Salih Efendi ilerleyen yaşlarında, Mahmut Vehbi Efendi ile birlikte hapishanede kaldıkları günlerin güzellik ve önemini ifade sadedinde, "Hayatımda ne varsa Vehbi Efendi ile geçirdiğimiz o yetmiş gündür." diyecektir.

Hacı Salih Efendi Hizmetleri

1947'de Alvar İmamı ile ilk haccına gitti. Hac dönüşü geldiği Kurnuç köyünde 5 sene imamlık vazifesine devam etti. 1950'de ikinci defa hacca gitti. Hayatı boyunca 10 defa hac yapmıştır.

1952'de Hasankale'de meydana gelen deprem'de göçük altından çıkarıldı. 1954'te Sivas, 1955'te Denizli 1956'da Merzifon bu zatın bereketinden nasibini aldı. Aynı yıl bir müddet Çorum'da vaazu nasihatta bulundu. Gittiği yerlerde dokunaklı hitabeti, melek nümun siması, mahviyyet ve mahfiyeti ile ölü kalplere sağnak olup yağıyor ve herkesi kendisine müştak ediyordu.

1960'da Sarıkamış'a bağlı Yeniköy'e yerleşti. Orada 5 sene imamlık vazifesinde bulundu ve yöre halkı tarafından baştacı edildi. 1965'te Çöğender'e döndü. İki sene sonra Erzurum'a taşındı.

Hacı Salih Efendi'nin Dosta Vuslatı

Hacı Salih Efendi Türbesi

1971'de İstanbul'a teşrif etti. Küçükköy'e yerleşti. Gittiği her yerde olduğu gibi burada da kısa bir zamanda büyük bir sevenler halkası etrafında halelendi.

Hacı Salih Efendi, dünyaya hiç ehemmiyet vermemiş daima insanlara hizmete koşmuş, sofrasında misafirsiz yemek yememeye gayret etmiştir. Numune-i imtisal olan hayatı Rasûlul-lah'ın çizgisinden asla uzak olmamış, en büyük kerameti Sünnet-i Rasülullah'a ittibası olmuştur.

Ve nihayet 2 Şubat 1991'de her zaman emirlerine büyük bir titizlikle uyduğu rabbinin "ircii" çağrısına teslim olarak bu sıkıntı yurdundan ferahlık meşherine adım attı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun...

Milletimizin manevi önderlerinden biri olan Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin mübarek naaşı Bakanlar Kurulu kararı ile defnedildiği Esat Paşa Cami Haziresindeki kabrinden 6 ay sonra izinsiz olarak çıkarılarak Çöğender Köyü'nde yeniden defnedilmiştir. Mezarı gece yarılarında gizlice açan Çöğender Köyü sakinleri mübarek vücutlarının hiç bozulmadığını hayretle müşahede etmişlerdir.

Hacı Salih Efendi'nin kabri şerifleri Erzurum'a 26 km. Pasinler'e 12 km. mesafede bulunan, Pasinler'e bağlı Çöğender köyündedir. Köye girişte sol tarafta köy kabristanı, sağ tarafta Hacı Salih Efendi'nin türbesi mevcuttur. Türbe dört sütun üzerine oturtulmuş, dikdörtgen planlı çevresi açık, üzeri iki uçta mahruti birer kubbe, kubbeler arası açık güzel bir mimari yapı ve yan tarafta Hacı Salih Efendi adına yapılmış bir cami mevcuttur.

Hacı Salih Efendi Türbesi hakkında bilgi için tıklayınız.

Yorumla
Facebook Twitter Telegram Whatsapp Linkedin Pinterest
{{begeni}} {{yorumsayi}}
3 Şubat 2019 19:07
Kullanıcı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}

{{item.YorumMetni}}

{{item.BegenSay}}
Oturum Açınız

Yorum yazmak için oturum açmalısınız.

Oturum Aç Üye Ol

Mağazada Çok Satılanlar

Mağaza