Erzurum'da Nazar (Göz) Değmesi 'Tü, Tü, Tü... Maşallah'

İlk nazar boncuklarının Sü­merler tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Sümerlerden Mısırlılara geçtiği ve buradan dünyaya yayıldığı" görüşü yaygındı

Erzurum'da Nazar (Göz) Değmesi 'Tü, Tü, Tü... Maşallah'

Taglar: Erzurumda Nazar, Göz Değmesi, Nazar Gerçek Mi, Nazar Değmesi, Nazara Karşı Ne Yapılmalı, Maşallah,

Yorum Yazın

Yorumlar

Mahmut Celal Özmen

Mahmut Celal Özmen

Nazar; toplumda dedikoduyu, arkadan çekiştirmeyi(gıybeti) ve ikiyüzlü ilişkileri besleyen, insanları birbirine düşman eden, sevgi ve dostluk ilişkilerini ortadan kaldıran, insanları kendi gölgesinden bile korkutan bir anlayışı körüklemiştir. Yaşadığı çoğu sorunu nazara bağlayanların insan ilişkileri son derece yapaydır. Sevgi iddiaları, çürüktür. Saygı gösterileri yapmacıktır. Nazara bağladıkları olaylar, ya kulaktan dolmadır veya kandırmacadır, ya da malzeme olarak kullanacağı binde bir olay, inatçılığı yüzünden önüne çıkarılmış ve sapmasına bir neden bulmuştur. Zaten her türlü uydurma inanç için de kullanacağı bir malzeme ve bahane yok mudur(!)? Kur'an'da nazar, büyü ve uğur gibi gizli ve gizemli güçlere bağlı bir inanç yoktur. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğuna, Allah dilemedikçe kimsenin sıkıntı ve zarar veremeyeceğine: (6/17-71, 7/191-198, 10/18, 106-107, 21/66, 22/12-13, 33/17, 39/38, 46/4-5, 48/11); ve başımıza gelen sıkıntıların kendi işlediklerimizin sonucu olduğuna: (4/78-79, 42/30); dair bu ayetler incelenebilir. Nazar(bakışlardaki yıkıcılık) inancının tutarsızlığı(Şans/ büyü/ uğur/ tesadüf-rastlantı / yazgıcılık) 1. Allah, bizi hak etmediğimiz bir nedenden dolayı, sırf birisi baktı(nazar etti) diye cezalandırmaz. Cezalandırması, O'nun adalet anlayışına ters düşer: (11/101, 16/118, 43/76); 2. İnsanın başına gelenler, kişinin kendi yapıp ettiklerindendir: (42/30, 4/79); 3. Birisine(bir çocuğa) veya bir eşyaya sevgiyle baktık diye onun başına gelenlerden biz sorumlu tutulamayız: (52/21, 74/38); 4. Birisine(bir çocuğa) veya bir eşyaya sevgiyle bakmak kınanmamıştır: (3/14); 5. Allah isteyip uygun görmedikçe kimsenin sıkıntı ve zarar veremez: (6/17-71, 7/191-198, 10/18, 106-107, 21/66, 22/12-13, 33/17, 39/38, 46/4-5, 48/11); 6. Kötülüğü ve zararı başkasından bilmek Kur'an'ın öğretisine aykırıdır: (4/78-79); 7. Kur'an'da nazara(bakışlardaki yıkıcılık) olur veren bir ifade ve nesnel(somut) olarak kanıtlanmış bilimsel bir bulgu yoktur. 68/51 'de, Tanrı karşıtlarının vahiy elçisi Muhammed 'e olan öfkelerini ve onu doğru yoldan kaydırma isteklerini anlatmaktadır. Nitekim benzer ifadeler başka ayetlerde de vardır: (17/73-76); 8. Nazara(bakışlardaki yıkıcılığa) inanmak; sorumsuzluklarımızı, başarısızlıklarımızı, eksikliklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı başkalarına yüklemektir. 9. Nazara(bakışlardaki yıkıcılığa) inanmak; toplum içinde insanları birbirine düşürmek, dedikodu ve bölücülük yapmak, dertlerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımızın kaynağını yanlış yerde aramak ve böylece sorunları katlanarak sürmesine neden olmaktır. 10. Milyonda bir olasılığın gerçekleşmesi, bizim kaderimizde yazılı olması, tesadüf, rastlantı veya şansla değil, dürüstlüğümüz, emek ve çabamızladır. ÖSS sınavı gibi...