Evliya Çelebi'nin "Suyu Zülâl-i Hayattır" Dediği Çeşme

Suyu züla-li hayattır. Ata ve kadınlara suyu gayet faydalıdır. Cennetpungarı denen sudan temmuzda içen (vemin-el-mai külli şey'in hay) ayetini anlar

Evliya Çelebi'nin "Suyu Zülâl-i Hayattır" Dediği Çeşme


Suyunun tadından dolayı halk arasında Cennetten geldiğine inanılan çeşme Boyahane Hamamının tam karşısındadır.

Çeşmenin orijinal hali bozulmuş olup kesme taştan yeniden yaptırılmıştır. Çeşmenin üç lülesi vardır. Çeşmenin hangi tarihte yapıldığı bugün bilinmemektedir. Kitabesi sayısız tamirlerden birinde kaybedilmiştir.


Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Övgüyle Bahsettiği Cennet Pungarı

Evliya Çelebi Erzurum'a geldiğinde bu çeşmeyi görmüş ve gördüklerini Seyahatnamesine şu şekilde geçirmiştir.

"Üç ay havası gayet latiftir ki adam hayat-î cavidanı bulur. Suyu züla-li hayattır. Ata ve kadınlara suyu gayet faydalıdır. Cennetpungarı denen sudan temmuzda içen (vemin-el-mai külli şey'in hay - canlı herşeyi sudan yarattık - Enbiya, 30); ayetini anlar.

Cennet Çeşmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yorum Yazın