Erzurum İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı Düzenleniyor

"İl Gelişim Senaryoları; Erzurum, Erzincan ve Bayburt" çalıştayları

Erzurum İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı Düzenleniyor


Bölgede İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için hazırlanan ve illerin farklı yaklaşımlarla hangi formda gelişebileceği hakkında fikir sunan gelişim senaryolarının, yerel paydaşların görüşüne sunulduğu "İl Gelişim Senaryoları; Erzurum, Erzincan ve Bayburt" çalıştayları düzenlenecektir.

Sunulacak her bir ilin gelişim senaryosu, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri koordinasyonunda, öğrenciler tarafından farklı öncelikler, temalar ve sektörler ele alınarak geliştirilmiştir.

Her il için 8 farklı tematik grup tarafından hazırlanan 8 ayrı gelişim senaryosu; 1/100.000 ve 1/25.0000 ölçekli mekânsal planları, kavramsal şemaları, organizasyon şemaları ve raporları ile birlikte katılımcıların beğenisine sunulacaktır. Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Ticaret ve Esnaf Odaları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda sunulan senaryolar ışığında katılımcıların proje fikirlerinin ve önerilerin de, Ajans tarafından hazırlanan İl Gelişim Stratejisi Eylem Planı kapsamında değerlendirilmek üzere, alınması planlanmaktadır.

İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı; Erzurum, Erzincan ve Bayburt

(Bayburt: 04 Nisan 2017 Salı, Erzurum: 05 Nisan 2017 Çarşamba, Erzincan: 06 Nisan 2017 Perşembe)


Program Akışı

09.00 - 09.30 Kayıt

09.30 - 10.00 Açılış Konuşmaları

10.00 - 10.30 İl Gelişme Senaryoları İçerik ve Yöntem Sunuşu

10.30 - 12.00 Senaryo Sunumları (4 grup)

12.00 - 12.30 Katılımcı Görüş ve Önerilerinin Alınması

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği

13.30 - 15.00 Senaryo Sunumları (4 grup)

15.00 - 15.30 Katılımcı Görüş ve Önerilerinin Alınması

15.30 - 16.00 Senaryo Puanlarının Açıklanması

16.00 - 16.30 Kapanış

Taglar: Erzurum Gelişim Çalıştayı, Erzurum Gelişim Senaryoları, Erzurum Gelişim Düzeyleri

Yorum Yazın