Peygamberler Sultanı'nın Miraç ile Getirdiği 6 Müjde ve Hediye!

Miraç ile inanlara gelen müjdeler ve hediyeler...

Peygamberler Sultanı'nın Miraç ile Getirdiği 6 Müjde ve Hediye!


Miraç İle İnanlara Gelen Müjdeler ve Hediyeler


“Ben mi’racdan daha güzel bir şey görmüş değilim” diyen Peygamberler Sultanı, Mi’rac yüceliklerinden âdeta bir vefa duygusuyla geri dönerken yanında ümmetine çok büyük hediyeler getirmiştir.


1. Beş vakit namaz

Beş vakit farz namazı getirmiştir. İhsan şuuruyla kılınan namazlar, ümmetin Mi’rac asansörleri olacaktır.

Beş vakit namaz


2. “Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetler

Bakara suresinin 285-286. ayetleri olan “Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetler getirmiştir.


3. İsra Suresi’nin 22–39. âyetlerinde bahsedilen 12 adet İslâm prensibini

Anne ve babaya, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik,cömertlik, zinadan uzak durma, israftan kaçınma, yetim malını koruma, bir cana haksız yere kastetmeme, yer yüzünde azametle yürümeme, ölçüde dürüstlük.

. İsra Suresi'nin 22-39. âyetleri


4. Şirk dışındaki günahların affolacağı

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet’e girecekleri müjdesini getirmiştir.

Şirk dışındaki günahların affolacağı


5. İyi niyetin karşılığı

İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

 İyi niyetin karşılığı


6. Et–Tahiyyât

Mi’rac gecesi Allah ile karşılıklı selâmlaşma ve sohbetlerinden bazı sözleri getirmiştir ki et–Tahiyyâtü diye meşhur olan bu sözler, bütün namazlarda teşehhütte otururken okunmakla Mi’racda Allah ile Habibi (sas) arasındaki o kutsî sohbeti hatırlatmakta ve benzerî bir mükâlemeye namaz kılanı mazhar etmektedir.

Et-Tahiyyât

Yorum Yazın