Saltuklular Zamanında İktisadî ve Ticarî Bir Şehir Erzurum

Saltuklular zamanında Erzurum, diğer Anadolu şehirleri gibi, iktisadî ve ticarî açıdan oldukça önemli bir şehirdi.

Saltuklular Zamanında İktisadî ve Ticarî Bir Şehir Erzurum


Saltuklular zamanında Erzurum, diğer Anadolu şehirleri gibi, iktisadî ve ticarî açıdan oldukça önemli bir şehirdi


Akdeniz limanlarından ve Suriye'den yola çıkıp, Konya, Kayseri, Sivas ve Erzincan yoluyla Âzerbaycan'a, İran'a giden ve Türkistan'dan Erzurum'a gelip aynı yoldan Akdeniz ve Trabzon limanlarına ulaşan büyük bir ticaret yolunun üzerinde bulunuyordu.

Bu bakımdan Erzurum'da ekonomik hayat oldukça canlıydı. Bunun yanında, geniş otlaklara sahip olması sebebiyle, bölgede hayvancılık çok gelişmişti.

Erzurum'da tarih boyunca hayvancılık


Saltuklu beyleri, kültür ve sanata çok önem vermişler ve sahip oldukları yerlerde çeşitli mimarî eserler yaptırmışlardır.

Melik Gâzi; Kale Camii ve Tepsi Minareyi inşa ettirmiştir.

Kale Camii ve Tepsi Minare


Erzurum'da 1179'da inşa edilen Ulu Camiyi Nâsıreddin Muhammed yaptırmıştır.

Ulu Cami


Üç kümbetler ismiyle bilinen türbelerden biri, İzzeddin Saltuk'a aittir.

Üç kümbetler


1232 senesinde, Ebû Mensûr tarafından inşa ettirilen Micingerd Kalesi, Saltuklulara ait önemli eserlerdendir.

Micingert Kalesi

Bunlar zamanımıza kadar ulaşmıştır.

Kaynak: Türkçe Bilgi

Yorum Yazın