ERZURUM İSTATİSTİKLERİ

Erzurum'un 30 Güçlü Yönü!

Erzurumun 30 Güçlü Yönü!
Erzurum'un 30 Güçlü Yönü!

Erzurum İçin Fırsat Oluşturan Koşullar

KUDAKA, Erzurum İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması

Çalışma kapsamında, Erzurum ilindeki ilgili kamu ve özel kurumlarla, kişilerle yapılan görüşmeler ve Erzurum iline ilişkin araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucunda ilin ilgili sektörlerdeki güçlü yönleri ortaya konulmuş. İl için fırsat oluşturan koşullar irdelenmiş...

1. Erzurum'un Kafkaslar ve İran üzerinden Rusya ve Orta Asya'ya açılan, Trabzon, Rize ve Hopa limanlarını Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan yolların birleştiği bir konumda bulunması,

2. Hava, kara ve demiryolu taşımacılığı gibi ulaşım olanaklarına sahip olması,

3. İklimin elverişliliği ölçüsünde farklı ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlayan 213.659 hektarlık I. ve II. sınıf arazi varlığına sahip olması

4. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili nitelikli insan kaynağı ve teknolojik altyapısının yeterli olması,

5. Erzurum genelinde girdi kullanımına bağlı kimyasal toprak kirliliği sorunu yoktur. Toprak kalitesi organik tarıma uygundur.

6. İlin karayolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık, depolama ve ulaşım hizmetlerinin sağlanabileceği entegre ve modern tesislerin kurulabilmesine uygun olması,

7. Erzurum Palandöken Lojistik Merkez Projesinin varlığı,

8. Güneş enerjisi santralı kurulabilecek güneşlenme değerlerine ve uygun arazi varlığına sahip olması,

9. Hidroelektrik santrallarının varlığı ve yeni santral kurulabilecek su potansiyelinin olması,

10. Çalışma çağındaki genç nüfusun, toplam nüfusun önemli bir bölümünü oluşturması,

11. Erzurum'un coğrafik, iklim, vejetatif, gelişmişlik, yatırım ve sosyo-ekonomik unsurlar gibi gerçekleri bir arada düşünüldüğünde tarımsal faaliyetler içerisinde hayvancılık ve özellikle de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini mümkün kılması, Hayvancılık açısından ilde mera ve yayla alanlarının diğer bölgelere göre daha yaygın olması,

12. Organik sığırcılık açısından en önemli koşullardan organik yem ve diğer koşulların hali hazırda ilde mevcut olması ve bu konuda Erzurum'da kurulmuş hayvancılık işletme sayısının çok az olması,

13. İl genelinde ve yakın civar illerde kaba yem ve kesif yem üretimi için olanakların ve potansiyellerin yüksek olması,

14. Erzurum ili florasıyla arıcılık için oldukça yüksek bir potansiyele sahip olması,

15. Yörede tarımsal amaçlı ilaçlama, gübreleme, sanayi atıkları ve diğer kimyasal kirleticilerin yok denecek kadar az olması ve gezginci arıcılıktan çok sabit arıcılık yapılması elde edilen balın kendine has bir aroma ve tada sahip olması,

16. Konumu itibarıyla Erzurum'un ticaret merkezi olması ve köklü bir ticaret kültürüne sahip olması, Komşu illerle yoğun bir ticari ilişki içerisinde bulunması,

17. Yeraltı kaynaklarının (bakır, kurşun, çinko, molibden, krom ve civa gibi metalik madenler ile linyit, asbest, diyatomit, manyezit, manganez, alçıtaşı, kireçtaşı, kalker, jips, perlit, mermer, granit, oltu taşı ve dolomit gibi endüstriyel hammadde) varlığı ve çeşitliliği,

18. 2 üniversitesi ile il ve Türkiye geneline yönelik iş gücü yetiştiren konuma gelmesi,

19. İnovasyon, Ar-Ge gibi konularda farkındalığın olduğu ve bu konularda ilde çalışmaların yapılıyor olması,

20. Erzurum'da tarihi ve kültürel değerlerin yanında doğa turizmi, su sporları, kış turizmi, termal ve sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olması,

21. Kış turizmi ve sporlarına yönelik modern tesislerin varlığı,

22. Yüksek Öğretim ve Sağlık altyapısının güçlü olması çevre illerden eğitim ve sağlık hizmeti amaçlı gelecekler için potansiyel oluşturması,

23. Tarımsal ürünlerin işlendiği gıda sanayinin varlığı,

24. Tarım ve tarımsal sanayide marka potansiyeli olan ürünlerin varlığı,

25. Tarımsal araç ve gereçlerin yeterli olması,

26. Örtüaltı ve organik tarım gibi farklı tarım tekniklerinin uygulanabilir olması,

27. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Teknoparkın varlığı,

28. Bölgede enerji temini açısından herhangi bir sorun bulunmaması, doğal gazın sanayide kullanılıyor olması,

29. Doğal gazın konut ve iş yerlerinde kullanılabiliyor olması,

30. Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü - Tiflis - Erzurum Doğalgaz (Şahdeniz) Boru Hattı'nın Erzurum'dan geçiyor olması.

Kaynak: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması, s.332

Yorumla
Facebook Twitter Telegram Whatsapp Linkedin Pinterest
{{begeni}} {{yorumsayi}}
31 Ağustos 2018 10:27
Kullanıcı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}

{{item.YorumMetni}}

{{item.BegenSay}}
Oturum Açınız

Yorum yazmak için oturum açmalısınız.

Oturum Aç Üye Ol

Mağazada Çok Satılanlar

Mağaza