Baş Menbaı Ab-ı Hayat Bir Kevseri Cennet Dumlu Baba Suyu

Elinizi içine soktuğunuzda en fazla beş, altı saniye dayanabileceğiniz kadar soğuk, mübarek bir Dumlu Baba Suyu

Baş Menbaı Ab-ı Hayat Bir Kevseri Cennet Dumlu Baba Suyu


Elinizi içine soktuğunuzda en fazla beş, altı saniye dayanabileceğiniz kadar soğuk, mübarek bir Dumlu Baba Suyu


Karasu Nehri'nin doğuş yeri ve Cennetten indirildiğine inanılan mübarek su

Dumlu Baba Dağı'nın zirvesinden çıkar. Kaynak yeri fotoğrafta görüldüğü gibidir. Su ne kaynar, ne çıktığı belli olur ne de bu durgunlukta kalır. Ara sıra küçük kabarcıkların yükseldiğini görürsünüz o kadar ama bu küçük göletin çıkışında gümbür gümbür akan bir su vardır. O su önce küçük bir dere olur sonra Fırat Nehri'ne koşar. İçine karpuz koyun, çok kısa bir süre sonra çatlar. Ben elimi soktuğumda beş saniyeden fazla dayanamamıştım. Biraz fazla tutmaya çalışınca da bir bıçak tarafından kesiliyorcasına acı duymuştum.

Suyun bulunduğu yerin biraz ötesinde Dumlu Baba ve beraberindekilerin kabri bulunur. Çıkışı çok zor bir dağ olmasına rağmen millet akın akın bu suyun başına koşardı. Şimdi üzerini kapattılar, suyu şişeleyip satmak için hazırlık yapıyorlar. Tesis çalışmaları devam ediyor.

Dumlu, Erzurum-Tortum yolu üzerinde yer alan yeşillikler içerisinde şirin bir beldemizdir. Halkının büyük bir bölümü ise tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Eski çağlarda Hins diye bilinen belde daha sonra Dumlu adını almıştır. Bir zamanlar asıl Dumlu, Yeşildere Köyü'nden geçip Güngörmezi'n üstünde Kargapazarı Dağları'nın içerisinde yer alan yerdi.


Bu Dumlu Sultan kayasından çıkan baş menbaı abı hayattan nişan verir bir kevseri cennettir

Erzurum Dumlu Baba Suyu

Dumlu Baba Suyu hakkında Evliya Çelebi: "Dokuz saatte Dumlu Sultan menziline vardık. Asabı Güzin den ulu bir sultan olup kubbesinde medfundur. Asitanesi azim ziyaretgâhtır. Yalçın bir guhu bulendi vardır. Fırat nehrinin menbaı olan garı azim bu dağdadır. Bu Dumlu Sultan kayasından çıkan baş menbaı abı hayattan nişan verir bir kevseri cennettir. Dumlu Sultan Hazreti Risaletten sonra bu nehre "Cenabı İzzetin nazarı taalluk etmiştir" diyerek burada Kayserden aldığı bir yerde ikamet eylemiştir. Nice müddet bu abı zülalden camı safanuş etmişse de nihayet destine camı zehri abı ecel sunulmuştur. Karyesi iki yüz haneli mümini muvahit köydür. Kasaba misal olup camii zaviyesi suvki muhtarası vardır." demiştir.


Karasu Nehri'nin doğuş yeri Dumlu Baba Suyu

Erzurum Dumlu Baba Suyu

Burada yer alan su ve Dumlu Baba bu gün halkımız tarafından bilinen önemli mesire yerlerden biridir. Fırat'ın membaı olan Karasu Nehri'nin doğuş yeri olması ona daha farklı bir özellikte kazandırmıştır. Fırat nehri ki Suriye, Irak ve Türkiye'nin ortaklaşa kullandıkları bir ırmaktır ve tarih boyunca önem arz etmiştir. Önümüzdeki yıllarda dünyada yaşanacak küresel su sıkıntısı da göz önüne alındığı zaman Fırat Nehri'nin önemi bir kat daha artacaktır.


Cennetten indirildiğine inanılan mübarek su

Dumlu Baba suyu rivayetlere göre cennetten indirilmiş bir sudur. Suyun çıkış noktası bu gün dahi bilinmemektedir. Dumlu Baba suyu devamlı olarak akmakta ve sırrını muhafaza etmektedir. Suyun etrafında yer alan gözenekler onun cennetten indirildiğine şahitlik eden önemli tanıklardandır.


Suyu içmeye gelen koyunların sergiledikleri tavrın kattığı mana

Dumlu Baba'ya su içmeye gelen koyunların orada sergiledikleri tavır ise suya farklı bir mana kazandırmaktadır. Su içmeye gelen koyunlar, suyun çıkış noktasından itibaren sıralı bir şekilde arka arakaya dizilirler. Bu dizilmeden sonra koyunlar, ahenk içinde pervane gibi dönmekte ve onları birbirinden ayırmak mümkün olmamaktadır. Koyunların bu hali görenleri şaşkına çevirse de bu hal uzun süredir devam etmektedir. Suyun cennetten geldiğine en önemli şahittir koyunlar. Koyunlar su etrafında öyle hızlı döner ki uzaktan onları gören pervane zanneder. Koyunlar zikir eder gibi döner, Yaradanlarına şükürlerini eda ederler.


Sağlık ve Turizm Açısından Dumlu Baba Suyu

Dumlu Baba'nın suyu temiz olmasına rağmen insan sağlığı açısında pek de yararlı bir su değildir. İçerisinde insan vücudu için gerekli olan kirecin yetersiz oluşu bunda ki en önemli sebeptir. Suları ile meşhur Erzurum'da değerlendirilmesi gereken yerlerden biri olarak Dumlu Baba ele alınmalı ve şehir turizmine kazandırılmalıdır.

Yazan:Mehmet Seçer

Kaynak: turkulerleerzurum.com

Paylaşım:Vehip Atalay Kitapsarayı-Erzurum

Yorum Yazın