1980'li Yıllardan Günümüze Çın Çın Plak ve Dadaş Sineması

Çın Çın Plak ve Dadaş Sineması'ndaki Büyük Değişim

1980'li Yıllardan Günümüze Çın Çın Plak ve Dadaş Sineması


Çın Çın Plak ve Dadaş Sineması'ndaki Büyük Değişim


1980 yıllarında çekilmiş bir Erzurum kartpostalında Çın Çın Plak, Dadaş Sineması ve çevresi görülüyor...

Çın Çın Plak ve Dadaş Sineması

Yorum Yazın