Erzurum'da İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalelerini Hiç Duydunuz Mu?

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan Klesi ve İriağaç Kız Kalesi'ni keşfet...

Erzurum'da İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalelerini Hiç Duydunuz Mu?


İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kaleleri


Oltu- Olur ilçesi arasındaki vadiye girmeden önce, Oltu'ya 25 km mesafede, aralarından Devlet yolunun geçtiği, birbirlerine 1,5 km mesafede bulunan iki kale vardır

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Kuzeydoğu yönündeki (yolun solunda) kaleye Oğlan Kalesi ismi verilmektedir. Ovanın ortasında yükselen kayalık bir tepeye kurulmuştur. Yoldan itibaren tepenin yüksekliği 80-100 metre civarındadır.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Kale, dört burçlu tek gözetleme kulelidir. Kuzeyden girişi bulunan, 20×80 metre boyutlarında ve sur duvarları ile çevrilmiş olan kalenin içinde çeşitli bina kalıntıları mevcuttur. Kalenin batı surlarına dayalı 8×20 m. boyutlarında bir kilise bulunmaktadır.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Kilise dikdörtgen planlı, kırmızı kesme taştan ve yer yer moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Oltu - Olur yolu üzerinde, yolun sağ tarafında bulunan kaleye Pernek Kız Kalesi denilmektedir. Yaklaşık 200 m. yükseklikteki büyük yassı kayanın üzerine, oldukça sağlam sur duvarlarıyla İstanbul'daki Rumeli Hisarı tarzında üçgen bir alana ve yukarıdan aşağıya doğru kurulmuştur.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Kalenin aşağı uzanan surları iki kademelidir. Kaleye giriş kuzey tarafındandır. Kalede çeşitli bina kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin aşağısında surların dibinde bulunan kilise ve kaleye ait bazı bölümlerden, kalenin Bizans döneminde faal olduğu anlaşılmaktadır.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Kalenin burçlarında, duvarlarında ve diğer kalıntılarda bulunan izler, buranın değişik uygarlıklar tarafından tamir edildiğini göstermektedir.

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Erzurum İriağaç (Pernek) Oğlan ve Kız Kalesi

Fotoğraflar: Erdal Barın

Yorum Yazın