ERZURUM İSTATİSTİKLERİ

8 Cazibe Merkezinden Biri Olan Erzurum'da Bu Fırsatlardan Haberiniz Var Mı?

8 Cazibe Merkezinden Biri Olan Erzurumda Bu Fırsatlardan Haberiniz Var Mı?
8 Cazibe Merkezinden Biri Olan Erzurum'da Bu Fırsatlardan Haberiniz Var Mı?


Erzurum ilinin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi için fırsat yaratan unsurları


KUDAKA araştırmasına göre 30 maddede Erzurum fırsatları

1. Coğrafi konum, iklim özellikleri, doğal kaynaklar, teknik ve sosyal alt yapının ekonomik gelişmelere açık ve uygun olması,

2. Baraj ve göletlerin varlığı, sulamaya elverişli tarım alanlarının fazlalığı,

3. İl topraklarının organik tarım yapmaya elverişli olması,

4. İklim koşullarının (yağış ve sıcaklık) ve topografik koşulların ortak bir sonucu olarak ilde mera ve yayla alanlarının yaygın ve verimli olması,

5. Organik hayvancılık ve hayvansal ürünler açısından en önemli koşullardan organik yem ve diğer koşulların hali hazırda ilde mevcut olması ve bu konuda Erzurum'da kurulmuş işletme sayısının çok az olması,

6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvansal ürünlere artan oranlarda destek vermesi, Başta IPARD, DAP, KUDAKA projeleri ile alınabilecek olan hayvancılık yatırımları hibe destekleri,

7. Bölgede arazilerin rant değerinin (fırsat maliyetinin) düşük olması,

8. İlin bitki örtüsünü oluşturan bitki çeşitliliği ve zenginliğinin yanı sıra endemik türleri bulunduruyor olması,

9. Tarihi ve kültürel değerlerin zenginliğinin, ildeki turizm yatırımları açısından fırsatlar yaratması, turizm yatırımları için bakir bir bölge olması,

10. Doğa, dağ ve kış turizmine uygun doğal yapının bulunması,

11. Uluslararası festival, sportif faaliyetler, fuar ve kongre organizasyonlarının ilde artıyor olması,

12. Toplumun çoğunluğunun turizm aktivitesine ilgi duyması, genç ve dinamik nüfus varlığı

13. 2023 Master Planı'nda Erzurum'un "Kış Turizmi" merkezi olması

14. Yapım aşamasında olan karayollarının ve yapımı planlanan demiryollarının (Hızlı tren ve Bakü-Tiflis hatlarının) ulaşımda daha fazla kolaylık sağlayacak olması,

15. Bölgenin doğal gaz ve elektrik enerjisi altyapısı açısından yeterli olması,

16. Bölgede içme ve kullanma suyu açısından bir sorun bulunmaması,

17. Güneş enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjide kaynak çeşitliliğine ve arz güvenliğine olanak sağlaması,

18. Endüstriyel hammadde ve metalik madenler (bakır, kurşun, çinko, molibden, krom ve civa) açısından ve sanayi girdisi olacak madenlerin varlığı (bakır, çinko, krom vb),

19. DAP, KUDAKA (Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı) gibi kalkınma amaçlı kuruluşların merkezinin Erzurum'da olması

20. Firmaların ve ürünlerin rekabet gücünü artıracak, yenilikçiliği (inovasyonu) güçlendirecek ve geliştirecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bulunması,

21. KUDAKA tarafından bir yol haritası niteliğinde olan ve bölgenin geleceğine yön verecek İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmış olması,

22. Tarıma dayalı ve ihracata dönük sanayinin gelişme potansiyeli, Dış pazarlara (Azerbaycan, İran, Irak, Gürcistan) yakınlığa bağlı olarak ihracat imkanının olması,

23. Bölgede meslek edindirmeye yönelik olarak çeşitli branşlarda meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının bulunması,

24. Özel sektör sanayi yatırımları için, bölgede ucuz işgücü temininin mümkün olması,

25. Erzurum'un sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, nüfusu, altyapı olanakları vb. nedenlerle çevre illerden daha cazip bir yatırım ortamı sağlaması

26. Mevcut teşvik sistemine göre Erzurum ili; en çok teşvik edilen 5'inci derecede (en çok teşvik edilen 2.Grup) gelişmiş illerin yer aldığı 5'inci bölgede yer alması

27. Erzurum 8 cazibe merkezinden biri olup, destek unsurlarından azami derecede yararlanacak bir ildir.

28. Lojistik merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte Erzurum'un, bölge illerinin ve diğer bölgelerin sınır ötesi pazara açıldığı bir ticaret merkezi olma özelliğine kavuşacak olması,

29. Sağlık altyapısının gelişmiş olması, bölgenin sağlık sektörü açısından potansiyel bir çekim merkezi durumuna gelmesi olasılığı, Bu nedenle ilde yapılacak yatırımlar açısından çekim merkezidir.

30. Erzurum'a ve ilçelerine yönelik olarak KUDAKA tarafından yapılan veya desteklenen çalışmalarla yatırım ortamına ilişkin raporların varlığı, DAP Ana Planının hazırlanmış olması

Kaynak: KUDAKA Erzurum İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması

Yorumla
Facebook Twitter Telegram Whatsapp Linkedin Pinterest
{{begeni}} {{yorumsayi}}
29 Ağustos 2017 12:16
Kullanıcı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}

{{item.YorumMetni}}

{{item.BegenSay}}
Oturum Açınız

Yorum yazmak için oturum açmalısınız.

Oturum Aç Üye Ol

Mağazada Çok Satılanlar

Mağaza