İpek Yolu Üzerinde Stratejik Öneme Sahip Erzurum'a İlk Trenin Girişi

Erzurum'un İlk Defa Trenle Buluşması, İlk Tren Gelişi. 6 Eylül 1939'da ilk defa tren Erzurum Garına giriş yaptı

İpek Yolu Üzerinde Stratejik Öneme Sahip Erzurum'a İlk Trenin Girişi

Erzurum'un İlk Defa Trenle Buluşması

6 Eylül 1939'da ilk defa tren Erzurum Garına giriş yaptı

Cumhuriyetin 1923'te ilan edilmesiyle milli güvenlik ve ülke bütünlüğünün sağlanması için demiryollarının Anadolu'yu sarması hedeflendi. Yabancı şirketlerin elindeki demiryolu hatları satın alınarak devletleştirildi ya da anlaşmalarla devralındı. Demiryollarının yüzde 70'i Ankara- Konya doğrusunun batısında kalıyordu; batı bölgesinde yoğunlaşan hatların Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlanması, böylece ekonomik gelişmenin Anadolu'nun her köşesine yayılması için çalışmalar başlatıldı.


Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Mart 1922 tarihli toplantısında "İktisad hayatının faaliyet ve zindegisi ancak münakale vasıtalarının, yolların, şimendiferlerin, limanların hali ve derecesiyle mütenasiptir." yorumunu yapmıştı

Erzurum'a İlk Tren Girdi

Aynı tarihlerde gazetede çıkan bir demecinde "Memleketin bütün merkezleri yekdiğerine az zamanla şimendiferle bağlanacaktır. Mühim maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan nihayete kadar harap manzarasını mamureye tahvil etmekten ibaret olan gayenin temel taşları her yerde gözleri tesrir edecektir." diyerek demiryollarına verdiği önemi yansıtmıştı.


Atılım dönemi istasyonları

Erzurum Gar

Cumhuriyet sonrası atılım döneminde 1927'de Kayseri, 1930'da Sivas, 1931'de Malatya, 1933'de Niğde, 1934'te Elazığ, 1935'de Diyarbakır, 1939'da Erzurum demiryoluna kavuştu.


İpek Yolu üzerinde stratejik öneme sahip Erzurum'un tren yolu ile gelişimi

Erzurum Tren Yolu

Doğuyu batıya bağlayan İpek Yolu üzerinde stratejik öneme sahip Erzurum, aynı zamanda Doğu Anadolu'nun ticaret merkeziydi. Ankara-Erzurum hattının ilk kazması Eylül 1933'te vurulurken, ilk tren Erzurum Kongresi'nden yirmi yıl sonra 1939'da Erzurum'a vardı.

Erzurum Demiryolları

Kurtuluş Savaşı sonrasında demiryolunun şehre gelişi ile Erzurum asırlardır sürdürdüğü canlılığını kazanmaya ve gelişmeye başladı, çevre illere ulaşım özellikle kış aylarında kolaylaştı.

1935 sayımında 33,124 olan nüfus, 1940 yılında, yüzde 43.74'lük artışla, 1927'den beri beş yılda bir yapılan nüfus sayımlarındaki en yüksek rakam olan 47,613'e çıktı.

Kaynak: TCDD Erzurum, Fotoğraflar Engin Karakurt

Yorum Yazın