Şeyhler Hamamı

Erzurum Şeyhler Mahallesi'nde, XVIII. Yüzyılda, Habib Efendi tarafından Şeyhler Camisi'ne vakıf olarak yaptırılmıştır.

Şeyhler Hamamı

XVIII. Yüzyılda, Habib Efendi tarafından Şeyhler Camisi'ne vakıf olarak yaptırılmıştır.


Erzurum Şeyhler Mahallesi'nde, Şeyhler Medresesi'nin yanında, Şeyhler Camisi'nin de karşısındadır.

Klasik Osmanlı hamam planı düzenindeki hamam soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve halvet bölümlerinden meydana gelmiştir. Moloz ve kesme taşın kullanıldığı hamam duvarlarında yer, yer tuğla hatıllara yer verilmiştir. Hamamın soyunmalık kısmı tromplu büyük bir kubbe ile örtülüdür. Buradan doğu duvarına açılmış bir kapıyla ılıklığa geçilmektedir. Ilıklık yan yana üç küçük kubbeli ve kenarlarda da tonoz örtülü bölümlerden meydana gelmiştir.

erzurum portalı şeyhler hamamı

Sıcaklık kubbeli bir orta mekân ve yanlarda haçvari düzende dört eyvandan meydana gelmiştir. Bunun köşelerinde de sekizgen planlı kubbeli halvet hücreleri bulunmaktadır. Hamamı oluşturan bölümlerin hepsi içten Türk üçgenli ve tromplu, dıştan da kasnak üzerine oturan kubbelerle örtülmüştür.

Şeyhler Hamamı günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.

Yorum Yazın