Erzurumlular İçin Ne Dediler? İşte Erzurumluların 8 Özelliği

Dostlarını yalnız bırakmayan, düşmanına aman vermeyen, fedakârlığı ve yardımseverliği ilke edinmiş yiğit Erzurumluların özellikleri...

Erzurumlular İçin Ne Dediler? İşte Erzurumluların 8 Özelliği

Dostlarını yalnız bırakmayan, düşmanına aman vermeyen, fedakârlığı ve yardımseverliği ilke edinmiş yiğit Erzurumlular hakkında bir çok söz söylenmiştir. Erzurum Portalı olarak bunlardan bazılarını sizler için derledik...

1. Erzurum ahalisi iyi, salabetli Müslümanlar. İslam ahlakını muhafaza etmişler. Saf ve temiz adamlar. Kahraman adamlar. Hükümete karşı muhabbetleri de çok.

Erzurum Sultânîsi Ulûm-ı Tabiiyye Muallimi Hüseyin Hüsnü'nün 1900'lü yılların başında Sebilü’r-Reşad dergisinde yayınlanan yazısında Erzurumlular için bu ifadeleri kullanıyor. Erzurumluların devletinin yanında, kahraman insanlar olduğunu, dinlerine bağlı ve iyi niyetli insanlar olduğunu ifade etmiştir.

2. “Bu Millet ile Neler Yapılmaz” sözünü söylettirecek kadar kahramandırlar…

Atatürk’ün Erzurum ziyaretinde Çukurova’da muhacir olup Erzurum’a dönen Mevlüt Ağa’nın geçim darlığından mı dönüyorsun Erzurum’a sorusu üzerine geçiminin çok iyi olduğunu ancak “son günlerde işittim ki, İstanbul’daki “Irzıkırıklar” bizim Erzurum’u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki göreyim, kimin malını kime veriyorlar?” sözü üzerine tarihe geçen bu sözü söylüyor…

3. Erzurumlular yaşlısı ve genciyle hepsi yiğit ve gürbüz kimselerdir

Bir süre Erzurum’da kalan Evliya Çelebi: Erzurumlular, genelde sağlam vücutlu, sıhhatine düşkün, orta boylu, zinde, yaşlı ve genç insanları ile hepsi yiğit ve gürbüz kimselerdir. Çok kuvvetli bünyeye sahiptirler.

4. Anadolu’nun hem kilidi hem anahtarı kahraman Erzurum

İsmail Habip Sevük “Anadolu’nun hem kilidi hem anahtarı” diye nitelendiriyor Erzurum’u, Erzurumluları… Savaş yıllarında vatan için hep önde koştuğunu, fedakârlık yaptığını ifade eder. Tarihte bir çok kahramanlık destanı bulunan Erzurum, yakın tarihte Doğu’dan Rusların ve Ermenilerin atılmasında ve Milli Mücadele’de gösterdiği kahramanlıkları ile anılmaktadır…

5. Erzurumlular halim selim, iyi huylu ve anlayışlı kimselerdir…

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Erzurumlulardan bahsederken hepsinin halim selim, iyi huylu ve anlayışlı olduklarını ifade eder. Misafirperverlikleri, mertlikleri, samimiyetleri, fedakarlıkları dilden dile dolaşmaktadır…

6. Erzurum halkı ibadete düş­kündür

‘Ezanı işiten işini gücünü, yemek yiyorsa yeme­ğini bırakarak camiye gelir. Zaten Erzurum halkı ibadete düş­kündür’ diye ifade eder Evliya Çelebi. Eski Erzurum Lisesi Muallimlerinde Hüseyin Hüsnü ‘Salabetli Müslümanlar. İslam ahlakını muhafaza etmişlerdir’ diye ifade eder.

7. Erzurumlular güzel giyimli kimselerdir…

Evliya Çelebi’nin ifadelerinde yer bulan ‘ileri gelenleri çuha, samur ve güzel kumaşlar giyerek çalışırlar’ sözü zaman zaman eski Erzurumluların bahsettiği çarşıda dolaşıldığında giyim ve kıyafetleri, hal ve hareketleriyle Erzurumluların bir özelliğini yansıtmaktadır.

8. Cömerttir ama müsrif değildir. Yüreklidir ama saldırgan değildir.

Alev Alatlı, Erzurum’un hayatında özel bir yeri olduğunu ve Dadaşlık kültürünün üzerinde bıraktığı etkileri her fırsatta anlatır.

Alev Alatlı’ya göre Erzurumluluk , “Haysiyetliliktir, erdemliliktir, cesarettir, mertliktir; samimiyettir, sadakattir, vefadır; mükemmel ahlâktır; tükenmez bir sevgi ve kârsız bir saygıdır. Erzurumlu olay ve fikirleri araştırır; insanların ayıplarını asla araştırmaz. Erzurumlu, söylenene bakar, satır aralarının peşinde olmaz. Merttir ama patavatsız değildir. Cömerttir ama müsrif değildir. Yüreklidir ama saldırgan değildir. Samimidir ama ahmak ve aptal değildir. İnançlıdır ama yobaz değildir. Hasılı Erzurumluluk, Hazret-i Kur'an’ın eşref-i mahlûkat olarak tarif ettiği insan olmaktır."

Yorum Yazın