Erzurum'da Kandil Günleri Sıklıkla Yapılan 7 Uygulama!

Kandillerin bir başka yaşandığı Erzurum'da bu günlerde sıklıkla yapılan uygulamalar

Erzurum'da Kandil Günleri Sıklıkla Yapılan 7 Uygulama!

Erzurum'da Kandil!

Kandillerin bir başka yaşandığı Erzurum'da bu günlerde sıklıkla yapılan uygulamaları biliyor musunuz?

Sema ile yeryüzünün buluştuğu, yağmur ve kar taneleri ile rahmetin toprakla ilk kavuştuğu diyar Erzurum'da ve yöresinde kandil günlerinde sıklıkla yapıla gelen 7 uygulama...

1- Erzurum'da "Kandil geceleri" denilen bu gecelerde camilerin minareleri kandillerle donatılır.

2- Pek çok insan üç gün veya bir hafta önceden oruç tutar.

3- Kandil geceleri, birçok kimse camilere gidip cemaatle namaz kılar.

4- Camide okunan Kur'an, vaaz ve mevlidi dinler. Kandil geceleri camiler oldukça kalabalık olurlar.

5- Erzurum'da kandil günleri kabristana gitmek de öteden beri alışılagelmiş bir âdettir. Mezarlıkta Kur'an okunur veya okutulur.

6- Yoksullara sadaka dağıtılır.

7- Kandil gecesi veya ertesi günü eş, dost ve akrabalar birbirlerinin kandillerini kutlarlar.

Kandiller

Mevlit Kandili : Rebiül-evvel ayının on ikinci gününe rastlar. Peygamberimiz Hz.Muhammed'in doğduğu gecedir.

Regaib Kandili: Recep ayının ilk cuma günüdür. "Regaib Gecesi" adıyla da bilinen bu gecede, Allah kendisine inanan ve son peygamberin gösterdiği yolda yürüyenlere büyük bağış ve inayetlerde bulunmayı vaadetmiştir.

Miraç Kandili: Recep ayının yirmi yedinci gecesine rastlar. Bu gecede peygamberimiz Hz.Muhammed, Cebrail'in rehberliği ile yedi kat gökleri geçerek Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Berat Kandili: Şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu gecede imanlı insanların yeryüzünde işledikleri hayır ve şerrin hesabı görülür. Ertesi yıl "Berat gecesi" ne kadar ömürleri yetmeyecek olanların amel defterleri ellerine verilir.

Ramazan ayının 26. gününü 27. güne bağlayan Kadir Gecesini de halkımız 'Kandil' olarak kutlamaktadır.

Dr. Lütfü Sezen, Erzurum Folkloru 3. Baskı | 165

Yorum Yazın