1520 Tarihli Kayıtlarda Erzurum'da 12 Mahalle Bulunuyordu, İşte İsimleri!

Kayıtlara göre Osmanlı Döneminde 1520 yılında Erzurum'da 12 mahalle bulunuyordu...

1520 Tarihli Kayıtlarda Erzurum'da 12 Mahalle Bulunuyordu, İşte İsimleri!

Kayıtlar, Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Denk Geliyor

İskan siyasetleri ile zamanla sayısı değişebilen mahalle sayıları kayıtlara göre 1520 yılında Erzurum'da 12 mahalle bulunuyordu.

1642 tarihli defterde Erzurum Kazası'nın 1520 yılında kayıtlı 12 mahallesinin olduğu yazılmaktadır. Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelen 1520 yılında kayıtlı 12 mahalle isminden günümüze yalnızca 4 mahalle ismi gelebilmiştir. Erzincan Kapı, Gez, Hasan-i Basri ve Tebriz Kapı mahhalle isimlerinin dışındaki isimler günümüzde kullanılmamaktadır.

1520 Yılı Erzurum Mahalle İsimleri

1. Ahi Pir Mahmud

2. Baba Kulu

3. Edhem Şeyh

4. Erzincan Kapı

5. Gez

6. Hasan Şeyh

7. Hasan-i Basri

8. Haydari Hane

9. Kılıçoğlu

10. Melik Saltuk

11. Tebriz Kapı

12. Ziyadoğlu

Yorum Yazın