Bu Yıl Fitre Ne Kadar, Kimlere Verilir ve Kimlere Verilmez?

2021 Yılı Fıtır Sadakası Miktarı!

Bu Yıl Fitre Ne Kadar, Kimlere Verilir ve Kimlere Verilmez?

2021 Yılı Fıtır Sadakası Miktarı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu seneki fıtır sadakasını 28 lira olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, fıtır sadakası miktarını, mevcut sosyo ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2021 yılı Ramazan ayın başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 28 lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Sadaka-i Fıtır Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

  1. a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  2. b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
  3. c) Eşine,
  4. d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
  5. e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Yorum Yazın