ERZURUMLULAR

Erzurumlu Fukara Babası Hacı Faruk Efendi!

Erzurumlu Fukara Babası Hacı Faruk Efendi!
Erzurumlu Fukara Babası Hacı Faruk Efendi!

Erzurum Değerlerinden!


Tivnikli Hacı Ömer Faruk Ketvanlıoğlu…


1881 yılında Tivnik köyünde dünyaya gelen Hacı Faruk Efendi Erzurum’un gönül dünyasında müstesna bir yeri olan önemli şahsiyetlerden biridir.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel aktarıyor, küçük yaşta başladığı dini eğitimine Kurşunlu Medresesi’nde devam eden H. Faruk Efendi; Hocası, Şavşatlı Süleyman Efendi’den icazet alarak medreselerde müderrislik yapmıştır.

1900 yılında girdiği Darü’l Muallmin Mektebi’ni 1906 yılında pekiyi derece ile bitiren H. Faruk Efendi, Şapka Hadisesi’ne kadar da çeşitli okullarda muallimlik görevinde de bulunmuştur.

İlim ve irfan sahibi olan H.Faruk Efendi, takva yaşantısı, beyefendi kişiliği, eli açıklığı ile Erzurumluların gönlünde taht kurmuş ölene kadar insanlara hak ve hakikati anlatmıştır.

Fukara babası olarak da bilinen H.Faruk Efendi, müderrislik ve muallimlik gibi iki kutsal görevin yanında reçberlikle de uğraşmıştır.

On Parmağında On Hüner!

Erzurumiyatçı C.S. Revnakoğlu ,H. Faruk Efendi’yi “..bir taraftan okuduğu ve didiklediği kitaplara haşiyeler yazarken, beri taraftan tarla sürmesini, ekin biçmesini, tec savurmasını, araba koşmasını, icabına göre maraba çalıştırmasını bilen, kısaca elinden her şey gelen on parmağında, on hüner bulunan hezarfen birisidir” diyerek tarif etmektedir.

Veli Velioğlu Hoca'nın, Hocası!

Aralarında Veli Velioğlu Hoca’nın da bulunduğu çok sayıda talebe yetiştiren H. Faruk Efendi, Lalapaşa, Vaniefendi, Narmanlı, Dervişağa gibi şehrin muhtelif camilerinde verdiği vaazlar ve sohbetler ile halkı irşat etmiştir.

Erzurumlu Fukara Babası Hacı Faruk Ketvanlıoğlu

Bir Rivayet!

İlk vaazını verdiği Lalapaşa Cami’nde oldukça heyecanlanan ve duygusal anlar yaşayan H. Faruk Efendi’nin kendini toparladıktan sonra “Hey gidi kürsü, Solakzâde gibi bir alimden sonra kimlere kaldın” dediği rivayet edilmektedir.

‘Cahillerin ve Fakirlerin Dininden Ticaret Doğar’

H. Faruk Efendi, şehrin eşrafının ve münevverlerinin olduğu bir ortamda, “BU DİNİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKMEYİN. SİZ ELİNİZİ ÇEKERSENİZ DİN, CAHİLLERE VE FAKİRLERE KALIR. CAHİLLERİN VE FAKİRLERİN DİNİNDEN DE TİCARET DOĞAR” diyerek sanki İslâm dünyasının bu günkü durumuna vurgu yapmıştır.

Soyadı kanunuyla birlikte “Ketvanlıoğlu” soyadını alan H. Faruk Efendi, Erzurum’da kurulan Türk-İslam Eserlerini Tetkik Heyeti’nde görev almış bu esnada Asâr-ı Atîka Tedkikleri isminde bir eser kaleme almıştır.

H. Faruk Efendi’nin Müsteşrik Dozy’nin İslâmiyet adlı eserine karşı reddiye olarak yazdığı bu eser bu gün elimizde mevcut değildir.

6. Nisan 1953 yılında vefat eden H. Faruk Efendi’nin mezarı Tivnik köyündedir.

Kaynakça…

1-Elmalı Naci,Beyaz Şehir Palandöken Sayı:7,S.26 Tivnikli Hacı Faruk Bey,Erzurum.

2-Aras.M.Sıtkı,Erzurum’un Manevi Mimarları, Dergâh Yayınları, İstanbul,1999

3-Revnakoğlu.C.S,Tarih Yolunda Erzurum,Yıl:1 Sayı:2,Erzurum

4- ERVAK Başkanı Erdal Güzel Paylaşımından…

Yorumla
Facebook Twitter Telegram Whatsapp Linkedin Pinterest
{{begeni}} {{yorumsayi}}
18 Eylül 2020 00:04
Kullanıcı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}

{{item.YorumMetni}}

{{item.BegenSay}}
Oturum Açınız

Yorum yazmak için oturum açmalısınız.

Oturum Aç Üye Ol

Mağazada Çok Satılanlar

Mağaza