ERZURUMLU ÜNLÜLER

Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi

Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi
Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi
"

Ketencizade Hacı Mehmet Rüştü Efendi 1834 yılında Erzurumda doğdu. Babası keten bezi alıp, sattığı için "Ketencizade" diye anılmıştır. Hac farizasını yerine getirdikten sonra önce Bursalı şeyh Süleyman efendiye akabinde de Bitlisli şeyh Küfrevi hazretlerine intisab etti. Nakşibendidir. Âlim hatip ve şairliği ile de şöhret bulan bu kamil insan, mutasavvıf ve mütefekkirliğinin yanı sıra hafızdır ve hattattır"Mevlid"i ve "Divan"ı vardır.

Ketencizade'nin ağır ağdalı şiirleri,gazelleri, mevlitleri belki çoğumuzun belleğinde mevcut değildir. Ama onun "Güz Destanı "nı bilmeyenimiz, duymayanımız yok gibidir.Güz destanı; Erzurum'un bir yaşam biçimini, bir töresini kendi içinde mezcederek şiirleşmiş bir yapıttır.

Cemalettin Server Revnakoğlu, Ketencizade için diyor ki: "... Ketencizade Erzurum'un edebiyat tarihinde, içtimai ve maşeri hayatın tetkik ve tahlillerinde bilhassa yerli folklor araştırmalarında ve geçmiş olaylara ve vesika bulmak işlerinde, kendisinin bir kaynak kıymeti taşıyan orijinal eserleri üzerinde önemle durmamız lazım gelen cidden çek değerli bir Erzurum evladıdır. Onun mahsulleri üzerinde incelenecek, belirtilecek bir çok noktalar ve vasıflar vardır.

Edebi şahsiyetinde en hakim olan taraf, yarım asrı aşan bir zamandan beri durmadan şiir söylemesi ve bu şiir manzumelerini, kaleme alırken de daima memleket tarihi ile ilgili olaylara temas etmiş bulunmasıdır. Ketencizade , hiç aksamadan söylediği tarih manzumeleri ile Erzurum fikir hayatımızda sanki bir "Vak'anüvis" çalışmış insandır. Onun, bu tükenmez milli ilhamı, cidden çok velüd olan kabiliyeti, müstesna irfanı ve hakikaten çok hudutsuz olan aşkı ve bilhassa yanıp kavrulduğu yurt sevgisi, bunlara ilaveten şahsiyetinin ayrı bir özelliği olan tasavvufi çehresi ve bu vadide verdiği ayrı ayrı veriler türlü yönlerden incelenecek değerdedir"

Ketencizade Mehmet Rüştü efendinin 1914 yılında, Envar'ı şarkiyye matbaasında basılan mevlidinin sonundaki yazımızın başında alıntıladığımız dörtlüğünden anlaşıldığına göre 1834 ( 1914'te seksen yaşında olduğunu söylüyor) yılında Erzurum da doğmuştur.
Rize'den Erzurum'a gelen bir ailenin oğlu olan Ketencizade Erzurum medreselerinde sonra bir süre Kavak camiinde müezzinlik yapmış daha sonraları Ulu cami'ye imam-hatip olmuştur. Uzun yıllar burada görev yaptığı için "Ulu camii imamı" olarak tanınmıştır.,
Anıtlar ve kitabeleri Erzurum Tarihi yazarı İbrahim Hakkı Konyalı'nın tespitine ve diğer araştırmacılarımızın yazdığına göre Ketencizade Mehmet Rüştü efendi Erzurum Rus işgalinde iken 25-051916 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı bilahare Kars kapı dışındaki Asri mezarlığa Belediyece ayrılan "Meşhurlar suffesi " ne 1962 yılında nakledilmiştir.

"
Yorumla
Facebook Twitter Telegram Whatsapp Linkedin Pinterest
{{begeni}} {{yorumsayi}}
15 Ocak 2017 00:00
Kullanıcı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}

{{item.YorumMetni}}

{{item.BegenSay}}
Oturum Açınız

Yorum yazmak için oturum açmalısınız.

Oturum Aç Üye Ol

Mağazada Çok Satılanlar

Mağaza