Süleyman Necati Güneri Bey

Ermenilere Karşı 'İhlas-ı Vatan Cemiyetini' Kuran Kişi!

Süleyman Necati Güneri Bey

Ermenilere Karşı 'İhlas-ı Vatan Cemiyetini' Kuran Kişi! 


Süleyman Necati Güneri 1889'da Bingöl'ün Kığı ilçesinde doğdu babasının Muhasebe müdürü olduğu Konya'da okudu...


Konya Hukuk Mektebini bitirdikten sonra ilk görevine Ziraat bankasında başladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1912'de Kığı'dan Erzurum il genel meclisine aza seçildi.

Kısa zaman sonra Erzurum Numune mektebine müdür oldu. Bu sırada şehirde çıkan 'ALBAYRAK' gazetesinde yazdığı yazıları ile gençlere öncülük ediyordu.

Kasım 1918'de başlarında Mondros Mütarekesinin 24.Maddesini okuyunca Doğu Anadolu'nun 'Ermenistan' yapılmak istediğini kestirdi ve o zaman 6 bin nüfusu bulunan şehirde altı dostu ile Kasım sonunda 'İhlas-ı Vatan Cemiyetini' kurdu. Sonra bu cemiyet Vilayet-i Şarkiye Müdafa-i Hukuk-i Milliye cemiyetini Erzurum şubesine katıldı.

Erzurum kongresine Karaköse mümessili olarak katılan Süleyman Necati Bey, Erzurum vilayeti adına divan katibi seçildi.

Aralık 1919'da son Osmanlı meclisine Erzurum mebusu olarak seçildi. İstanbul'a gitti. Misak-ı Millimizin hazırlanmasında emeği geçti. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgali üzerine Hüseyin Rauf Bey ve küçük kardeşi Necip bey ile birlikte Anadolu'ya geçerek 1. Meclise katıldı ve yeni hükümetin ilk Matbuat Müdürü oldu.

Kars yeni hükümetin ilk askeri zaferi ile kurtulunca Ermenistan ile yapılan Gümrü antlaşmasını imzalayan murahhas heyetimizde bulundu.

5 Şubat 1921'de Londra Konferasına giden heyetimize katıldı. İstanbul'da sırasıyla Fransız Saint-Benois lisesinde Amerikan kız kolejinde ve Galata Ermeni lisesinde 'Türkçe' Darüşşafaka ve İstanbul kız liselerinde ise 'Tarih' hocalığı yaptı.

1937 yılında Zonguldak'tan milletvekili seçildi. 1944'de İstanbul'da vefat etti.

Yorum Yazın