Mümtaz Turhan

1908 yılında Erzurum'da doğdu. Babasının adı Şerif, annesinin adı Cevriye idi.

Mümtaz Turhan


1908 yılında Erzurum'da doğdu. Babasının adı Şerif, annesinin adı Cevriye idi.


Fakir bir ailenin çocuğu idi. Fakat içinde çocuk yaşlarından itibaren büyük bir okuma aşkı ve gayreti yatıyordu.

1924'de Kayseri Sultânîsi'nin (lise) ilk ve orta kısımlarını, 1927'de de Bursa Lisesi'nden naklen geldiği Ankara Lisesi'ni bitirdi.

1928-35 yılları arasında toplam yedi yıl Almanya'da kaldı. Berlin ve Frankfurt Üniversiteleri'ni bitirdi. Bu sonucu üniversitede 1935'de doktorasını verdi. Ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi.

1939'da doçent oldu. 1944'de İngiltere'ye gitti.

1952'de Tecrübî Psikoloji Kürsüsü profesörlüğüne yükseldi.

1949-51 yılları arasında Birleşmiş Milletler Sosyal Komisyonu'nda Türkiye temsilcisi olarak çalıştı.

Almanca İngilizce ve Fransızca gibi iki büyük Batı dilini bütün nüansları ile bilirdi.


Eserleri

Kitapları

1); Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübî Bir Tetkik, Rıza Coşkun Matbaası, İstanbul, 1941.

2); Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1951.

3); Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, Bedir Yayınevi, İstanbul ,1954.

4); Garplılaşmanın Neresindeyiz, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1958

5); Toprak Reformu ve Köy Kalkınması, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1964.

6); Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, Şehir Matbaası, İstanbul, 1965.

7); Üniversite Problemi, Yağmur Yayınevi, İstanbul, 1967.

Çevirdiği Kitaplar

1); E. Kretschmer'den Beden Yapısı ve Karakter, Devlet Matbaası, İstanbul, 1942.

2); V. Peters'den Ergenlik ve Delikanlılık Çağı, Rıza Coşkun Matbaası, İstanbul, 1944.

3); D. Krech-R.S. Crutchfield- E.L. Ballachey'den Cemiyet İçinde Fert I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969.

4); D. Krech-R.S. Crutchfield- E.L. Ballachey'den Cemiyet İçinde Fert II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969. (Bu eserin ikinci cildi M. Turhan'ın ölümü dolayısıyla eksik kalmıştır. Kitabın 48-54 ve 357-411. sahifeleri asistanı Erol Güngör tarafından tercüme edilmiştir.)

Yorum Yazın