Erzurum Coğrafyası

İklim Özellikleri

İklim Özellikleri

İl arazisinin büyük çoğunluğunda, karasal iklim özellikleri egemendir. Kışlar uzun ve sert
Doğal Bitki Örtüsü

Doğal Bitki Örtüsü

İl arazisinde egemen doğal bitki örtüsü, step formasyonudur. Orman örtüsü, pek yaygın deği
Akarsular

Akarsular

Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan akarsular ve özellikleri. Erzurum akarsu kaynakl
Göller

Göller

İlde doğal göller azdır. Yapay göller ise, yeni yeni oluşmaktadır. İlin en önemli doğal gö
Yeryüzü Şekilleri

Yeryüzü Şekilleri

Erzurum İlinin arazi büyüklüğü, yaklaşık 25.066 km² kadardır. Rakımı ise 1853'dür. Genel o