Erzurum

Erzurum Coğrafyası

Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan akarsular ve özellikleri. Erzurum akarsu kaynakları bakımından çok zengindir.
5
15 Mayıs 2018 15:48
İlde doğal göller azdır. Yapay göller ise, yeni yeni oluşmaktadır. İlin en önemli doğal gölü, Tortum çayı üzerinde oluşmuş, bir heyelan-sed gölü..
5
15 Mayıs 2018 15:48
Erzurum İlinin arazi büyüklüğü, yaklaşık 25.066 km² kadardır. Rakımı ise 1853'dür. Genel olarak yüksek arazilerden oluşur.
5
4 Şubat 2017 12:49
İl arazisinde egemen doğal bitki örtüsü, step formasyonudur. Orman örtüsü, pek yaygın değildir.
5
15 Mayıs 2018 15:50
İl arazisinin büyük çoğunluğunda, karasal iklim özellikleri egemendir. Kışlar uzun ve sert, yazlar kısa ve sıcak geçer.
5
15 Mayıs 2018 15:51