Kurşunlu Medresesi

Kurşunlu Camisi'nin yanında bulunan med­rese, Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafın­dan 1701 yılında yaptırılmıştır.

Kurşunlu Medresesi

Kurşunlu Camisi'nin yanında bulunan med­rese, Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafın­dan 1701 yılında yaptırılmıştır.

erzurum portalı kurşunlu medresesi


Feyziye Med­resesi olarak da anılan yapı, Kurşunlu Camisi ile birlikte bir külliye oluşturmaktadır.

erzurum portalı kurşunlu medresesi

Düzgün kesme taştan inşa edilen medresenin on üç hücresi günümüze gelebilmiştir. Güneydoğu köşesindeki üç hücre sonraki yıllarda yapılan onarımlarda buraya eklenmiştir.

erzurum portalı kurşunlu medresesi

Doğu duva­rına paralel olarak uzanan sekiz hücrenin üstü beşik tonozlarla örtülmüştür. Hücrelerin her birisinin batı yönüne açılan bir veya iki penceresi bulunmaktadır. Medrese, 2006 yılında restore edilmiştir.

erzurum portalı kurşunlu medresesi

erzurum portalı kurşunlu medresesi

Kaynak: Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yorum Yazın