Şeyhler Medresesi

Kitabesinde adı Darüs- sefa olarak geçen Şeyhler Medresesi 1760 yılında inşa edilmiştir.

Şeyhler Medresesi

Şeyhler Camisi'nin batısında, ka­reye yakın dikdörtgen alan üze­rine, doğusundaki cami, çeşme ve kuzeyindeki hamamla birlikte 1760 yılında Erzurum Müftüsü Şeyh Mustafa Efendi tarafından yap­tırılmıştır.


Kitabesinde adı Darüs- sefa olarak geçmektedir.

Doğuya açılan kapıdan girildikten sonra hücresiz, revaksız bir avluya ulaşılmaktadır. Avlunun dört yanı, yan yana on bir hücre ile göste­rişsiz bir mimari ortaya koymak­tadır.

Güneyde kemerle birleşti­rilmiş uzun, dikdörtgen bir hücre vardır. Hücrelerin tamamı beşik tonoz örtülüdür. Hücrelerin, av­luya bakan birer kapı ve pencere açıklığı bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana lokanta olarak faaliyet göstermektedir

Kaynak: Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yorum Yazın